Керування доступом

Для налаштування прав доступу до журналів, звітів та документів підсистеми вибирається модуль Керування доступом.

Функціонал модулю Керування доступом доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу).

Мал. 1. Модуль Керування доступом. Вкладка Журнали
Модуль Керування доступом. Вкладка Журнали

Користувачі, які відображаються в даному модулі, можуть бути показані всі або ті, яким налаштований доступ до конкретної підсистеми (налаштування головного меню в ролі). Відображення регулюється відміткою в пункті меню Вид / Показати всіх користувачів або по клавіші BkSp.

На вкладці Журнали визначається розмежування прав користувачів на створення, зміну, видалення записів у різних журналах документів. Встановлена відмітка означає права дозволу здійснення операції.

Вкладка Проводки служить для поділу доступу користувачів для проведення (відкликання) проводок в Головний журнал у розрізі груп типових операцій систем (крім підсистеми Облік праці та заробітної плати). Якщо господарська операція сформована не на підставі типової операції, або вона сформована на підставі типової операції, яка вже видалена з налаштування системи, то діє доступ по рядку Без типової операції. Відмітки в колонках АФП з вибором ТО і АФП з ТО за замовчуванням можна встановити тільки у тому разі, якщо даному користувачеві встановлено відмітку в колонці Проводки. Якщо знімається позначка в колонці Проводки, то автоматично знімаються позначки в колонках АФП з вибором ТО і АФП з ТО за замовчуванням.

Мал. 2. Модуль Керування доступом. Вкладка Проводки
Модуль Керування доступом. Вкладка Проводки

Якщо користувачеві встановлено відмітку в колонці АФП з вибором ТО, то після збереження документа (операції) відкривається вікно редагування (по комбінації клавіш Alt+E), вибирається типова операція, після формування проводок вони відправляються в Головний журнал.

Якщо користувачеві встановлено відмітку АФП з ТО за замовчуванням, то після збереження документа (операції), автоматично формуються проводки по типових операціях за замовчуванням (є в розрізі груп ТО/Бухкниг) без відкриття вікна редагування (по комбінації клавіш Alt+E), і вони відправляються в Головний журнал. Якщо типова операція за замовчуванням не задана для групи ТО, Бухкниги, то операція формується з відміткою в колонці АФП з вибором ТО.

Якщо користувачеві встановлено відмітку Заборона коригування, то користувач не може створювати проводки вручну і вносити ручні коригування в проводки, сформовані автоматично за типовою операцією.

Якщо в реквізити документа вносяться зміни, то після його збереження чернетки автоматично сформованих проводок, переформуються за встановленими типовими операціями в розрізі груп ТО/Бухкниг (чернетки ручних проводок залежно від властивостей ТО), і відправляться в Головний журнал. Якщо для документа у вікні редагування (комбінація клавіш Alt+Е) користувачем спеціально обрана ТО, відмінна від ТО за замовчуванням, то проводки переформовуються для заданої ТО.

На вкладці Параметри визначаються такі параметри:

  • Відображати документи лише доступних центрів відповідальності – якщо параметр обрано, то при формуванні реєстрів будуть відображатися тільки документи доступних центрів відповідальності, якщо параметр не обрано – всі документи;
  • Вибір архівної ТО за кодом – дозволяється користувачеві, який знає код типової операції (архівної), використовувати таку архівну ТО в поточних документах;
  • Заборона коригування проводок, створених іншими користувачами – при включеному параметрі користувачеві заборонено коригувати проводки, які були створені іншими користувачами;
  • Заборона коригування проводок в Головному журналі – при включеному параметрі користувачеві заборонено коригувати проводки в Головному журналі;
  • Приховати логічно видалені записи аналітичних картотек – при включеному параметрі логічно видалені записи аналітичних картотек не будуть доступні;
  • Заборонити коригування відомостей аналітичного обліку – при включеному параметрі користувачеві заборонено коригувати відомості аналітичного обліку;
  • Заборонити коригування оборотних відомостей – при включеному параметрі користувачеві заборонено коригувати оборотні відомості;
  • Заборонити коригування меморіальних ордерів – при включеному параметрі користувачеві заборонено коригувати меморіальні ордери.
Мал. 3. Модуль Керування доступом. Вкладка Параметри
Модуль Керування доступом. Вкладка Параметри

На вкладці Налаштування налаштовується розмежування доступу до вкладок модуля Налаштування. У модулі Налаштування для користувача будуть відображатися ті вкладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає зазначених вкладок, то будуть відображатися всі вкладки.

Масове встановлення відміток дозволів здійснюється по комбінації клавіш Alt+Num+ або по пункту меню Правка / Відмітити все. Для знаття відміток по комбінації клавіш Alt+Num– або по пункту меню Правка / Зняти всі.

Мал. 4. Модуль Керування доступом. Вкладка Налаштування
Модуль Керування доступом. Вкладка Налаштування