Головний журнал

Головний журнал призначений для перегляду і редагування господарських операцій. Господарська операція, крім проводок, містить в собі посилання на первинний документ (тип, дата, номер і зовнішній номер документа), дані про користувача, який створив первинний документ, і користувача, який створив і провів господарську операцію.

У Головний журнал операції з проводками передаються з модулів Комплексу за допомогою операції Провести документ. У Головному журналі відображається список господарських операцій, а також проводки, сформовані за кожною операцією.

Робота з модулем Головний журнал можлива через тонкий та веб-клієнт.

Мал. 1. Модуль Головний журнал через веб та тонкий клієнт
Модуль Головний журнал через веб та тонкий клієнт

Реалізація модулю Головний журналуweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Інформація у модулі зосереджена на двох вкладах: Реєстр операцій та Реєстр проводок. Користувачу доступні функції:перегляду переліку операції та проводок на відповідних вкладках, фільтрування (у розрізі бухгалтерських книг та періоду) та сортування даних. Вибір періоду або бухгалтерської книги проводиться в відповідних полях: Бухгалтерська книга, Період.

Дані реєстрів Реєстр операцій та Реєстр проводок (доступ через веб-клієнт) доступні для:

 • перегляду (по пункту меню Реєстр/ Відкрити або по іконці – );
 • редагування (по пункту меню Реєстр/ Змінити або по іконці – );
 • оновлення (по пункту меню Реєстр/ Оновити або по іконці – );
 • друку (по пункту меню Реєстр/ Друк або по іконці – );
 • експорту по пункту Реєстр / Експорт поточного представлення (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) у формат Excel, користувач має вказати директорію для збереження експортованих даних.

За допомогою пункту меню Вид/ Види реєстру обирається необхідний вид реєстру.

Для зручності навігації (переходу) в межах модуля Налаштування, по пункту меню Вид / Шаблон модуля (або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) можна виконувати перехід між наявними шаблонами в середині модулю.

За допомогою пункту меню Історія можна побачити історію відкритих модулів, з якими працював користувач протягом сеансу роботи. Вибір пункту використаних модулів з меню Історія відкриває відповідний модуль для роботи.

На вкладці Реєстр операцій модулю Головний журналдані представлені у вигляді табличного реєстру Зведений реєстр документів, що містить дані: дати операції та документу, зміст операції, номер документа, тип документа, сума, валюта.

Записи Зведеного реєстру документів можна деталізувати та переглянути кореспонденцію рахунків та опис облікових процедур, що відбулись в результаті проведення певної операції. Для того, щоб переглянути детальну інформацію по операціях, потрібно розвернути список натисканням на іконку , яка розташована поруч з датою операції. Для згортання списку, потрібно натиснути на іконку .

Мал. 2. Модуль Головний журнал через веб-клієнт. Деталізація інформації по операції
Модуль Головний журнал через веб-клієнт. Деталізація інформації по операції

Перегляд змісту тієї чи іншої операції у Зведеному реєстрі документів відбувається шляхом подвійного натискання лівої клавіші миші по запису, що цікавить користувача. Відкривається вікно Інформація про операцію, де представлено загальні дані про господарську операцію.

Мал. 3. Модуль Головний журнал через веб-клієнт. Інформація про операцію
Модуль Головний журнал через веб-клієнт. Інформація про операцію

У верхній частині вікна Інформація про операцію розташовано навігаційна панель (правий верхній кут), яка дозволяє:

 • по іконці Шаблон документу () застосовувати раніше створений шаблон;
 • по іконці Збільшити () / Зменшити () розвернути на весь екран чи відобразити в компактному вигляді вікно;
 • по іконці Перемістити () здійснити переміщення вікна у зручне місце на екрані монітора;
 • по іконці Закрити припинити роботу з вікном.

У вікні Інформація про операцію доступна додаткова панель роботи з даними таблиці реєстру. Ця панель завжди знаходиться з правого боку таблиці реєстру та містить такі іконки:

 • Фільтр () – викликає меню приховування () та закріплення () колонок;
 • Групування ();
 • Пошук ();
 • Закріплення рядків ();
 • Розширений фільтр ();
 • Розширене сортування ().

На вкладці Реєстр проводок модулю Головний журналдані представлені у вигляді табличного реєстру Реєстр проводок по системі, що містить дані: дата, кореспонденція рахунків по дебету та кредиту, сума операції та валюта.

Модуль Головний журнал через веб-клієнт. Реєстр проводок по системі

Перегляд уточнюючої інформації по операції у Реєстрі проводок по системі відбувається шляхом подвійного натискання лівої клавіші миші по запису, що цікавить користувача. Відкривається вікно Інформація про операцію, де представлено загальні дані про господарську операцію.

Опції фільтрування та сортування даних реєстрів модулю Головний журнал доступні по кожному стовпцю даних реєстрів, що розміщені на вкладках: Реєстр операцій та Реєстр проводок. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище (див. Початковий баланс).

Далі розглянемо можливості роботи з модулем Головний журнал через тонкий клієнт.

Інформація в модулі зосереджена на двох реєстрах: Реєстр операцій та Реєстр проводок. Вид відображення вибирається за допомогою пункту меню Вид / Реєстр операцій або Вид/Реєстр проводок.

Обидва види реєстрів налаштовуються. Налаштування нового виду або вибір налаштованого раніше виконується по пункту меню Вид / Види реєстру (див. п. Загальне для всіх систем).

У полі Період обирається проміжок дат, по яких відображаються дані. Зміна відображення даних виконується по пункту меню Вид / Спосіб введення датиПеріод, Календар. При виборі пункту Період відмічаються клавішею Пробіл необхідні періоди.

При виборі пункту Календар дати в полі Період зазначаються у двох полях З.. По

При виборі пункту меню Вид / Реєстр операцій у верхній частині вікна відображається Реєстр господарських операцій, а в нижній частині вікна – Проводки за операціями.

Мал. 4. Модуль Головний журнал через тонкий клієнт. Реєстр операцій
Модуль Головний журнал через тонкий клієнт. Реєстр операцій

Список господарських операцій та відповідних їм проводок представляється як вибірка записів за обраний у полі Період обліковий період.

В даному вигляді реєстру даних по пункту меню Реєстр/Встановлення ознаки переоцінки для проводок обраних операцій можливе встановлення ознаки переоціночної проводки у валюті обліку по кореспонденції валютних i не валютних рахунків.

По клавіші Enter на операції з'являється вікно Інформація про операцію. Комплекс надає повну інформацію про документ, на підставі якого сформовані проводки, а також про користувача, з ініціативи якого проводки були відправлені в Головний журнал. По клавіші Enter на проводці відкривається дані проводки.

При виборі пункту меню Вид / Реєстр проводок відображається реєстр проводок за обраний період.

Опції фільтрування та сортування даних реєстрів (Реєстр операцій, Реєстр проводок) модулю Головний журнал доступні по кожному стовпцю.

Сортування даних по стовпцях реєстру при роботі з модулем Головний журнал через тонкий клієнт можна виконати кількома способами Сортування.

Фільтрування даних по стовпцях у реєстрах при роботі з модулем Головний журнал через тонкий клієнт можна виконати кількома способамиФільтри.