Загальне для всіх систем

Для всіх систем (модулів ) в Комплексі використовуються єдиний інтерфейс та єдині принципи та правила роботи. В кожному з модулів можуть використовуватись всі або деякі з них.

Наприклад, всюди проводиться вибір типових операцій, нумерація документів або виклик довідників, тощо. Вибір, налаштування та формування звітів також проводиться за єдиними правилами.

В залежності від настроювання, деякі операції можуть проводитись в автоматичному режими або ручному, наприклад, проведення типових операцій до Головної книги.

Вигляд вікон відрізняється при використанні тонкого клієнту та при використанні веб-станції.