Початок та завершення роботи з Комплексом

Кожен запуск Комплексу супроводжується необхідністю авторизації користувача. Для початку роботи у Комплексі користувач може скористатись одним із наступних способів:

  • звичайним чином. Для цього необхідно вказати свій логін (Ім'я) та Пароль від облікового запису. Ці дані створюються для кожного працівника адміністратором Комплексу від підприємства;
  • авторизуватись за допомогою КЕП/ ЕЦП (електронного підпису). При використанні КЕП/ЕЦП необхідно попередньо отримати файл з електронним підписом для подальшого його використання у Комплексі. При авторизації таким способом потрібно вказати свій логін (Ім'я), у полі Особистий ключ вказати шлях до місця знаходження файлу з електронним підписом на робочому комп'ютері користувача та вказати Пароль.
Мал. 1. Вхід до Комплексу через Веб станцію з використанням КЕП
Вхід до Комплексу через веб станцію
Мал. 2. Вхід до Комплексу через тонкий клієнт без використання КЕП
Вхід до Комплексу через тонкий клієнт

У Комплексі допускається можливість авторизації користувачів обома способами (з та без КЕП).

У вікні Головного меню Комплексу по пункту Меню / Завершення роботи або клавіші Esc здійснюється вихід з Комплексу. При виході з Комплексу пропонується здійснити вибір таких параметрів:

  • Зміна підприємства – при виборі даного параметра відкривається список існуючих в базі підприємств, в якому вибирається необхідне підприємство;
  • Реєстрація під іншим ім'ям – здійснюється вхід в Комплекс під іншим користувачем, де потрібно ввести ім’я (логін) і пароль користувача;
  • Вихід – здійснюється вихід з програми;
  • Вихід з видаленням тимчасових файлів станції – здійснюється вихід з програми з очищенням каталогів PRIVATE і Tmp станції. Рекомендується хоча б раз на день здійснювати вихід з видаленням тимчасових файлів станції для забезпечення та підтримання коректної роботи Комплексу.

Кнопка Зміна пароля служить для введення нового паролю для входу в Комплекс. При натисканні кнопки Зміна пароля пропонується ввести новий пароль і підтвердити його. При вході в Комплекс в наступний раз вводиться новий пароль.

Мал. 3. Завершення роботи Комплекс
Завершення роботи Комплекс