Централізований облік. Особливості

Централізований облік в Комплексі - це можливість вести в єдиній базі облік в розрізі підприємств, що входять в корпоративні організації або групу підприємств. При такому обліку кожне підприємство є окремим юридично самостійним підприємством або філією з окремим частковим балансом (це не є обов'язковою умовою). Для такого обліку на кожне підприємство створюється в Комплексі як Структурна одиниця. На рівні кожної такої структурної одиниці проводиться облік , формування звітності, а на верхньому рівні проводиться формування узагальнених даних. Кількість підприємств в структурі корпоративного підприємства обмежена кількістю зазначеною у ліцензії.

Для всіх структурних одиниць необхідне введення єдиних правил обліку, типових операцій, загальних довідників, наприклад, довідників валют і їх курсів, картотеці контрагентів і так далі.

При централізованому обліку є можливість копіювати налаштування з однієї структурної одиниці в іншу. Це зручно використовувати, коли налаштування проводиться на центральному рівні, а потім переноситься на всі інші рівні. Копіювання налаштувань проводиться за пунктом меню Реєстр / Копіювання налаштувань (комбінація клавіш Shift + Alt + C).

Відмічаються пункти для копіювання (автонумерація, калькуляція, журнали, параметри) і обирається структурна одиниця або група структурних одиниць.