Загальна характеристика системи

Система Управління студентами призначена для вирішення завдань обліку та управління даними про студентів у закладах вищої освіти. За допомогою системи здійснюється:

  • ведення особових справ студентів;
  • формування наказів по студентах, у т.ч. про переведення на наступний курс / навчальний період;
  • ведення документообігу по студенту від вступу до закінчення навчального закладу (у тому числі, відрахування, відновлення, академічні відпустки розрахунки);
  • розрахунки стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
  • формування графіка екзаменаційної сесії;
  • формування екзаменаційної відомості;
  • розрахунок середнього балу;
  • призначення стипендії на підставі середнього балу;
  • формування різної звітності.

Склад системи Управління студентами

Функціонал системи Управління студентами доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Для обмеження доступу до інформації для кожного співробітника, який працює з системою, проводиться налаштування прав доступу відповідно до виконуваних обов'язків.

У системі використовуються загальносистемні і локальні довідники.