Звіти

Даний модуль призначений для роботи з усіма звітами модуля в одному місці. Модуль зручний при первинному формуванні списку звітів і коригуванні форм, а також при формуванні облікової документації за день, місяць або інший період. Робота зі звітами більш повно описана в Інструкції користувача, Розділ 1 Загальні відомості.

Функціонал модулю Звіти доступний для роботи тільки через тонкий клієнт.

Системний звіт Загальний наказ (студенти) RG14_030.FRF, що працює з даними наказів системи Управління студентами реалізовано для операцій: 053 Зарахування, 054 Відрахування, 055 Надання академічної відпустки, 056 Повернення з академічної відпустки, 058 Зміна прізвища, 060 Переведення на наступний курс, 061 Переведення, 064 Поновлення, 068 Призначення стипендії.