Керування обліковими періодами

Модуль Керування обліковими періодами дозволяє управляти періодами всередині системи.

Функціонал модулю доступний для роботи тільки через тонкий клієнт.

У системі існує поняття поточного облікового періоду. Тільки за поточний обліковий період формуються Документи, Платіжні відомості і Списки на перерахування. Тільки дані поточного облікового періоду підлягають коригуванню в розрахункових листах студентів. При закритті періоду всі дані записуються в архів і вважаються архівними. Дані закритих (архівних) періодів не підлягають зміні.

Примітка: Документи, Платіжні відомості і Списки на перерахування створені, в архівних періодах і не закриті в них, змінюють свій статус (закриваються) і в поточному обліковому періоді. Однак, при цьому, вся інформація таких документів відбивається в розрахункових листках поточного облікового періоду.

Кожен запис розрахункового листа студента зберігає період, за який вона розраховується (розрахунковий період).

Перед закриттям періоду за допомогою установки/зняття позначок визначаються дії Комплексу:

  • Передавати платіжні відомості в «Касу»;

  • Передавати списки на перерахування в «Банк»– автоматично передає в підсистему Облік грошових коштів/Платіжні документи у позабюджетні фонди та бюджет;

  • Передавати проводки в «Головну Книгу»– встановлена позначка дозволяє при закритті періоду одночасно передати проводки в підсистему Головна книга. Крім того, проводки передаються в Головну книгу безпосередньо після закриття облікового періоду з розрахункової відомості архівного періоду. Якщо період Головної книги закритий, то дана оцінка не доступна;

  • Видаляти чернетки документів;

  • Не зберігати роз'яснення розрахунку в розрахункових листах;

  • Передавати розрахункові листи в систему «Економ».

Модуль Керування обліковими періодами. Налаштування закриття періоду

Закриття періоду виконується по кнопці Закрити період. Закривається тільки поточний обліковий період.
Примітка: Процедура відкриття періоду виконується тільки в крайньому разі та являє собою вкрай рідкісний випадок зміни даних, що залишилися в архіві. При виявленні помилок в розрахунку за минулі місяці краще користуватися стандартною процедурою сторнування та перерахунку даних, що виконується автоматично при введенні в розрахунковому листі будь-якого студента даних, що належать до попередніх розрахункових місяців. Відкриття періоду і відкликання проводок з Головного журналу неможливе, якщо відповідний період закритий в Головній книзі.