Довідка «Форма 1ДФ»

На даний час модуль не використовується .

Функціонал модулю доступний для роботи через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ» через тонкий клієнт

Модуль Довідка «Форма 1ДФ» через веб-клієнт

Реалізація модулю Довідка «Форма 1ДФ» у web версії Комплексу знаходиться у розробці. Користувачу доступні функції:перегляду реєстру довідок, фільтрування та сортування даних. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище (див. п. 13.1.3 Модуль Картотека студентів інструкції).

Далі розглянемо роботу з модулем Аналітична розрахункова відомість через тонкий клієнт.

Створення звітної форми виконується за пунктом меню Реєстр/Створити або клавішею Ins. Вибирається Документ (Додаток 4 ДФ або Декларація) та Вид довідки (Звітна, Нова звітна, Уточнююча) і вказуються параметри формування:

 • По підприємству (за всіма доступними структурними одиницями);

 • По структурній одиниці (по клавіші F3 обирається з довідника);

 • За податковим органом (по клавіші F3 обирається з довідника);

 • За всіма доступними групам структурних одиниць;

 • По групі структурних одиниць (по клавіші F3 обирається з довідника);

 • Включати підлеглі структурні одиниці;

 • Окрема довідка для кожної структурної одиниці;

 • Окрема довідка для кожного податкового органу;

 • Автонумерація порцій;

 • Додавати ФОП;

 • Додавати дані з накладних.

Довідка формується по розрахованих в Комплексі по періодах. Може формуватися за квартал або вказаний період. Для створення довідки необхідно заповнити параметри формування, які розподілені по вкладках.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Створення довідки

На вкладці Параметри заповнюються такі дані: Період; Порція; Коментар; параметри:На основі розходження із довідками, що були сформованими з раніше - якщо були розбіжності; Порожня довідка; По довіднику відомостей, перемикач довідка формується - за вказаний квартал, по вказаних періодах. Якщо обраний режим формування довідки по вказаних періодах, то стає активною вкладка Періоди. За потреби зазначаються параметри Виплачений дохід і перерахований податок пропорційно сумі виплат в зазначеному кварталі та Враховувати затримки по виплатах ФСС в виплачений дохід.

За потреби також вказується кількість записів в порції і параметр Виділяти працівників без ІПН в окрему порцію, Виділяти ФОП в окрему порцію, Виділяти дані з накладних в окрему порцію.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Створення довідки Форма 1ДФ. Вкладка Параметри

На вкладці Доходи у вікні Створення виду доходу, що викликається по клавіші Ins, заповнюються поля Код, Найменування, записуються види доходу, які вибираються з налаштування податку з доходів фізичних осіб. У вікні Види оплат, що викликається по клавіші F4, вибираються види оплат, які необхідно включити в дохід 1ДФ і що не входять в розрахунок податку з доходів фізичних осіб.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Створення довідки Форма 1ДФ. Вкладка Доходи

На вкладці Пільги вказуються пільги по студентах. У вікні Пільга, що викликається по клавіші F4, вводяться пільги, які обираються з налаштування податку з доходів фізичних осіб. Заповнюються поля: Вид, Найменування, в полі Визначається вибирається спосіб визначення пільги - пільгами податкуабо видами оплат.

Залежно від вибору варіанта визначення налаштовується таблична частина: по клавіші F3 в таблиці Пільги податку вибирається пільга або по клавіші F4 у вікні Види оплати вибираються необхідні види оплат. При наявності пільги не у всіх місцях кварталу формуються два рядки в довідці. При додаванні пільг можна вказати параметр Додаткова соціальна пільга.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Створення довідки Форма 1ДФ. Вкладка Пільги

На вкладці Періоди вказуються за періодами способи нарахувань / виплат доходів і податків.

На вкладці Умова вказується умова для фільтрації, яка пишеться у редакторі програм.

На вкладці Перерахування вказуються перерахування податку з доходів фізичних осіб.

На вкладці Інше розташовані такі параметри:

 • Вважати перехідні копійки виплаченими;

 • Не включати працівників без доходу;

 • Не включати позасписковий склад в кількість сумісників.

Виконується віднесення позаспискового складу до підрозділу. При формуванні довідки по підрозділах люди із позаспискового складу відображаються в довідці відповідно до зазначеного підрозділу.

 • Не включати дохід і податок, нараховані за 2003 рік;

 • Відображати додаткову соціальну пільгу окремим рядком;

 • Перерахована сума податку збирається за даними перерахувань;

 • Структурна одиниця, дохід і податок визначаються за датою виплати.

Параметр Структурна одиниця, дохід і податок визначаються по даті виплати служить для формування довідки 1-ДФ за Структурним одиницями з урахуванням Виплат на дату. Параметр доступний, якщо заповнений довідник структурних одиниць і в модулі Налаштування на вкладці Параметри/Виплативключений параметр Формувати звіти на дату виплати. Використовується в банківських установах.

 • Включати в дохід компенсацію податку;

 • перемикач Заповнювати пільгиЗа фактом застосування в розрахунку податку, По наявності в особовому рахунку;

 • перемикач Дати прийому і звільнення включати в довідку - якщо вони входять в квартал, якщо вони входять в список періодів.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Створення довідки Форма 1ДФ. Вкладка Інше

Вкладка Відомості з'являється, якщо облік ведеться в розрізі відомостей і на вкладці Параметри обраний пункт формувати за відомостями.

Для створення довідки натискається кнопка ОК, для скасування – Скасувати.

При відкритті довідки про доходи і податки відображається Табельний номер, ІПН, Прізвище ім’я по-батькові. На вкладці ПДФО містяться дані про види доходів, сума доходу, нарахованого податку та пільг по місяцям. На вкладці Військовий збір відображається нарахований та виплачений дохід та збір.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Довідка про доходи і податки

Згідно з позицією меню Реєстр/Розрахунковий лист або по комбінації клавіш Alt+F3 викликається Особовий рахунок студента безпосередньо з реєстру фізичних осіб, включених в довідку.

Згідно з позицією меню Реєстр/Особовий рахунок або по комбінації клавіш Alt+F5 викликається Особовий рахунок студента безпосередньо з реєстру фізичних осіб, включених в довідку.

Для контролю даних налаштовані види реєстрів (пункт меню Вид/Вид реєстру):

 • Довідка Форма 1ДФ;

 • Довідка Форма 1ДФ. Дублювання ІПН;

 • Довідка Форма 1ДФ. Порівняння з підсумками розрахункового листа – призначений для швидкого контролю даних довідки з даними розрахункових листів;

 • Довідка Форма 1ДФ. Підрозділи і посади;

 • Довідка Форма 1ДФ. Підозрілі рядки;

 • Довідка Форма 1ДФ. Додаткові рядки;

 • Довідка Форма 1ДФ. Ручне коригування;

 • Довідка Форма 1ДФ. Контроль розрахунку чисельності;

 • Довідка Форма 1ДФ. Підсумки за видами доходів;

 • Довідка Форма 1ДФ. Військовий збір.

Модуль Довідка «Форма 1ДФ». Довідка про доходи і податки. Вибір виду реєстру

Якщо необхідно провести експорт даних в MS Excel, то це робиться за пунктом меню Реєстр/Експорт поточного подання.

Згідно з позицією меню Реєстр/Експорт у форматі XML або комбінацією клавіш Ctrl+Eдовідка вивантажується в XML форматі. У структурі файлу XML не передбачена передача даних в поле ПІБ особи, так як облік ведеться по ІПН.