Відомість призначення стипендії

Модуль Відомість призначення стипендії служить для формування відомостей нарахування стипендії.

Функціонал модулю Відомість призначення стипендії доступний для роботи через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Відомість призначення стипендії через тонкий клієнт

Модуль Відомість призначення стипендії через веб-клієнт

Реалізація модулю Відомість призначення стипендії у web версії Комплексу знаходиться у розробці. Користувачу доступні функції:перегляду реєстру відомостей, фільтрування та сортування даних. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище (див. п. 13.1.3 Модуль Картотека студентів інструкції).

Далі розглянемо роботу з модулем Відомість призначення стипендії через тонкий клієнт.

Відомість призначення стипендії формується за пунктом меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins.

При формуванні відомості призначення стипендії у вікні Відомість призначення стипендіїзаповнюється Дата відомості, вибирається Сесія, Група і Найменування відомості.

Модуль Відомість призначення стипендії. Створення відомості

По завершенню сесії в модулі Екзаменаційна сесія(статус екзаменаційної сесії – Завершена), відомість призначення стипендії формується автоматично.

Згідно з позицією меню Реєстр/Сформувати відомості (або по комбінації клавіш Ctrl+D) формуються відомості із включенням даних по:

  • новим студентам;

  • студентам за усіма закритими сесіями;

  • студентам, згідно вказаних умов (Навчальний рік, Тип сесії, Спеціальність, Курс).

Модуль Відомість призначення стипендії. Формування відомостей стипендії

При виборі в полі Включати в відомість відповідного значення параметра в Комплексі автоматично формуються відомості.

Відкрити сформовану відомість призначення стипендії можливо по клавіші Enter. При відкритті відомості призначення стипендії по обраній групі виводиться список студентів, їх середні бали, суми стипендії, дані про пільги, джерела фінансування тощо.

Після закриття відомості інформація про повний загальний середній бал відображається в картці студента і діє до наступної сесії.

Записи по студентах, яким призначено стипендію виділені синімкольором, а студенти, що не отримали стипендію – сірим.

Модуль Відомість призначення стипендії. Сформована відомість призначення стипендії

У відомості після встановлення курсору на запис по студенту за допомогою комбінації клавіш Alt+F5викликається Картка студента(або по пункту меню Реєстр/Картка студента), за допомогою комбінації клавіш Alt+F3 – Розрахунковий лист студента (або по пункту меню Реєстр/Розрахунковий лист).

У відомості призначення стипендії зі статусом Проект існує можливість коригування даних в полях Середній бал, Сума стипендії. Для цього необхідно встановити курсор на запис по студенту і натиснути клавішу F4 (або по пункту меню Реєстр/Змінити).

Після введення значень в поле Середній бал при виборі параметра в головному меню Реєстр / Розрахувати стипендію (комбінація клавіш Alt+S) в полі Сума стипендії виконується автоматичний розрахунок даних на підставі Таблиці призначення стипендії модуля Налаштування.

Для того, щоб дані відомості призначення стипендії провести по картках студентів, необхідно використовувати пункт меню Реєстр/Провести документ (або по комбінації клавіш Alt+P).

Згідно з позицією меню Реєстр/Імпортувати відомості проводиться імпорт даних з реєстру відомостей призначення стипендії.

Після проведення відомості в картках студентів в розділі Призначення і переміщення з'являється запис наказу з новою сумою стипендії, а на вкладці Середній бал буде вказано середній бал згідно з проведеною відомістю.

Отримати друковану форму відомості призначення стипендії по кожній групі можна за допомогою звіту 1833 FR «Відомість призначення стипендії» (RI33_001) по пункту меню Реєстр/Друк(або по клавіші F9).

При формуванні відомостей призначення стипендії після проведення Екзаменаційних відомостей в алгоритмі розрахунку середнього балу виконується умова, якщо дата оцінки по одному з предметів більш пізня, ніж дата закінчення сесії, то середній бал дорівнює нулю, що означає – не призначати стипендію.