Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Облік закупок призначена для обліку придбання запасів, основних засобів та послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати такі завдання:

 • формування замовлень постачальникам на придбання запасів, основних засобів (надалі ТМЦ) і одержання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання ТМЦ;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахункам-накладним;
 • облік повернень ТМЦ постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація надходження ТМЦ з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку за закупками;
 • визначення потреби в ТМЦ, планування закупок та підготовки даних для створення документів закупки (підсистема «Планування закупівель»).

Підсистема Облік закупок пов’язана з іншими підсистемами:

 • Облік запасів (система Логістика) – на підставі товарних документів постачальників формуються складські ордери;
 • Книга покупок/продажів (система Бухгалтерський та податковий облік) – на підставі товарних і розрахункових документів постачальників реєструється надходження ТМЦ і одержання послуг в податкових накладних на покупку;
 • Головна книга (система Бухгалтерський та податковий облік) – на основі загальносистемного механізму формування бухгалтерських операцій бухгалтерські проводки, що формуються в модулі Облік закупок, відображаються в узагальнюючих документах бухгалтерського обліку (оборотні відомості, оборотний баланс, Головна книга тощо);
 • Ведення договорів – на підставі виконуваних договорів на постачання ТМЦ та послуг формуються замовлення постачальникам або товарні документи на постачання ТМЦ та послуг. Для ведення розрахунків з постачальником в розрізі договорів всі розрахункові та товарні документи постачальника, а також оплати постачальнику, реєструються на підставі договору;
 • Розрахунки з контрагентами – дозволяє отримати повну інформацію про стан взаєморозрахунків в цілому по підприємству і по кожному контрагенту окремо. У рамках підсистеми, на підставі сформованих рахунків до оплати, можна вести розрахунки з контрагентами в розрізі розрахункових документів.

Функціонал підсистеми Облік закупок доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Структура підсистеми описана за посиланням Структура підсистеми.