Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Облік закупок призначена для обліку придбання товарів, готової продукції й послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати такі завдання:
 • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахункам- накладним;
 • облік повернень товару постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація надходження товару з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку за закупками;
 • визначення потреби в матеріалах, планування закупок та підготовки даних для створення документів закупки (підсистема «Планування закупівель»).

Підсистема Облік закупок пов’язана з іншими підсистемами:

 • Облік запасів (система Логістика) – на підставі товарних документів постачальників формуються складські ордери;
 • Книга покупок/продажів (система Бухгалтерський та податковий облік) – на підставі товарних і розрахункових документів постачальників реєструється постачання товару в податкових накладних на покупку;
 • Головна книга – на основі загальносистемного механізму формування бухгалтерських операцій, модуль Облік закупок надає дані в бухгалтерський облік, за допомогою формування проводок по документах;
 • Ведення договорів – на підставі виконуваних договорів на постачання товару формуються замовлення постачальникам або товарні документи на постачання товарів, матеріалів. Для ведення розрахунків з постачальником в розрізі договорів всі розрахункові та товарні документи постачальника, а також оплати постачальнику реєструються на підставі договору;
 • Розрахунки з контрагентами – дозволяє отримати повну інформацію про стан взаєморозрахунків в цілому по підприємству і по кожному контрагенту окремо. У рамках підсистеми на підставі сформованих рахунків до оплати, ви можете вести розрахунки з контрагентами в розрізі розрахункових документів.
Функціонал підсистеми Облік закупок доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).
Структура підсистеми описана у п. Структура підсистеми.