Загальна характеристика системи

Підсистема Облік збуту призначена для управління реалізацією товарів, готової продукції й послуг. Функціональні можливості Комплексу дозволяють вирішувати такі завдання:

 • формування первинних документів по реалізації запасів покупцям, а також їх повернення покупцями;
 • формування первинних документів з надання послуг, виконання робіт замовникам;
 • ведення обліку розрахунків з покупцями та замовника;
 • документальне оформлення та ведення обліку розрахунків з консигнаторами;
 • формування різних звітів по реалізації товарів (готової продукції), робіт, послуг та розрахунків з покупцями і замовниками.

Підсистема Облік збуту тісно пов'язана з іншими системами Комплексу, зокрема:

 • Облік запасів – на підставі видаткових накладних та накладних на повернення формуються видаткові та прибуткові складські ордери, відповідно;
 • Бухгалтерський та податковий облік – на підставі видаткових товарних накладних та актів виконаних робіт (наданих послуг) формуються податкові накладні на продаж;
 • Ведення договорів – договір може бути обраним як підстава у рахунку, рахунку-накладній, видатковій накладній або акті виконаних робіт;
 • Розрахунки з контрагентами системи Керування фінансовими розрахунками відображає стан розрахунків з покупцями (замовниками). У системі відображаються документи, які створені в підсистемі Обліку збуту;
 • Облік автотранспорту - сформовані видаткові накладні використовуються для формування Подорожніх листів;
 • Облік виробництва - на підставі створених замовлень на продукцію формуються завдання виробництву;
 • Головна книга – на основі загальносистемного механізму формування бухгалтерських проводок, сформовані в підсистеми Облік збуту бухгалтерські проводки передаються до Головної книги.

Функціонал підсистеми Облік збутудоступний для роботи у десктопній версії Комплексу та, частково, через web-версію Комплексу.

Структура підсистеми

До підсистеми Облік збуту включено модулі:

 • Налаштування – призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування бухгалтерських проводок та загальних параметрів роботи підсистеми;
 • Керування доступом – призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах підсистеми, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення вкладок;
 • Створення типового замовлення на відпуск – призначений для ведення реєстру та документування умов відпуску продукції згідно з замовленням покупця;
 • Журнал замовлень на відпуск – призначений для ведення загального реєстру замовлень покупців на готову продукцію (підтримується можливість автоматизованого формування замовлень за заздалегідь підготовленими плановими замовленнями). За сформованим замовленням на готову продукцію в системі Облік виробництва формуються завдання виробництву, план-графік відвантаження продукції і розраховується план виробництва. На підставі замовлень на продукцію формуються відвантажувальні документи та документи оплати (рахунки)) і замовлень покупців на готову продукцію (на підставі замовлення здійснюється резервування продукції, формуються документи відвантаження і виставляються рахунки покупцям. У замовленні ведеться контроль відвантаження;
 • Календарний план-графік відвантажень – призначений для формування плану-графіка відвантажень на підставі замовлень на готову продукцію. Календарний план-графік відвантаження продукції формується за обраний період (календарний місяць);
 • Видаткові товарні накладні – призначений для формування первинних документів на відвантаження товару, готової продукції покупцеві;
 • Рахунки до одержання – призначений для формування рахунку до отримання;
 • Рахунки-накладні на продаж – призначений для формування первинних документів на відвантаження товару, готової продукції та/або надання послуг покупцеві. Рахунок-накладна на продаж, крім того, є документом, на підставі якого здійснюються взаєморозрахунки з контрагентами, тобто одночасно виконує функції рахунку до отримання;
 • Акти виконаних робіт – призначений для формування актів виконаних робіт, наданих послуг замовникам;
 • Накладні на повернення від покупця – призначений для оформлення накладної повернення товару від покупців;
 • Розпорядження на відпуск зі складу – призначений для підготовки розпоряджень на відпуск товару на підставі видаткової товарної накладної;
 • для ведення розрахунків по операціях консигнації призначені наступні модулі:
  • Звіт консигнатора – призначений для реєстрації звітів консигнаторів про реалізацію товарів, переданих на консигнацію;
  • Облік розрахунків з консигнаторами– забезпечує отримання розгорнутої інформації про стан розрахунків з Консигнатором, дані про залишки товарів у консигнатора, їх реалізацію й отриманої оплати по кожному консигнатору;
 • Журнал обліку господарських операцій – призначений для групової бухгалтерської обробки (контирування) видаткових документів за різними групами та з деталізацією проводок по документу;
 • Звіти – призначений для формування звітів підсистеми, що дозволяють провести аналіз розрахунків з покупцями.
 • Експедиція – призначений для формування актів на експедиційний брак.