Загальна характеристика системи

Підсистема Облік збуту призначена для управління реалізацією товарів, готової продукції й послуг. Функціональні можливості Комплексу дозволяють вирішувати такі завдання:

 • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • облік повернень товару і готової продукції покупцями;
 • ведення розрахунків з покупцями за рахунками-накладними на продаж;
 • резервування товарів;
 • облік розрахунків з консигнаторами;
 • ведення бухгалтерського обліку по реалізації;
 • формування різних звітів по реалізації та розрахунків з покупцями.

Підсистема Облік збуту тісно пов'язана з іншими підсистемами Комплексу, зокрема:

 • Облік запасів – на підставі накладних формуються складські ордери;
 • Бухгалтерський та податковий облік – на підставі товарних накладних формуються податкові накладні на продаж;
 • Ведення договорів – на підставі даних договорів формуються рахунки до оплати модуль Розрахунки з контрагентами системи Керування фінансовими розрахунками,замовлення покупців. Для ведення розрахунків з покупцями за договорами всі розрахункові та товарні документи, а також одержання оплати від покупця реєструються на підставі договору в модулі Розрахунки і валютні рахунки. Дані про продажі аналізуються в модулі Ведення договорів / Облік розрахунків по договорах;
 • Облік автотранспорту – підготовлені накладні використовуються для формування Подорожніх листів;
 • Облік виробництва – на підставі підготовлених замовлень на продукцію формуються завдання виробництву;
 • Картотека обліку взаєморозрахунків – дозволяє отримати повну інформацію про стан взаєморозрахунків в цілому по підприємству і по кожному контрагенту окремо. У підсистемі на підставі сформованих рахунків до одержання, ведуться розрахунки з контрагентами за кожним розрахунковим документом;
 • Головна книга – на основі загальносистемного механізму формування бухгалтерських операцій підсистема Облік збуту поставляє дані в бухгалтерський облік, за допомогою механізму формування проводок по документах.

Функціонал підсистеми Облік збутудоступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу) та, частково, через веб-клієнт (web-версія Комплексу).

Структура підсистеми

До підсистеми Облік збуту включено модулі:

 • Налаштування – призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми;
 • Керування доступом – призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах підсистеми, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування представлення вкладок;
 • Створення типового замовлення на відпуск – призначений для ведення реєстру та умов відпуску продукції згідно з замовленням покупця;
 • Журнал замовлень на відпуск – призначений для ведення загального реєстру замовлень покупців на готову продукцію (підтримується можливість автоматизованого формування замовлень за заздалегідь підготовленими плановими замовленнями. За сформованим замовленням на готову продукцію в системі Облік виробництва формуються завдання виробництву, план-графік відвантаження продукції і розраховується план виробництва. На підставі замовлень на продукцію формуються відвантажувальні документи та документи оплати (рахунки)) і замовлень покупців на товари (на підставі замовлення здійснюється резервування товару, формуються документи відвантаження і виставляються рахунки покупцям. На замовлення ведеться контроль відвантаження);
 • Календарний план-графік відвантажень – призначений для формування плану-графіка відвантажень на підставі замовлень на готову продукцію. Календарний план-графік відвантаження продукції формується за обраний період (календарний місяць);
 • Видаткові товарні накладні – призначений для формування первинних документів на відвантаження товару покупцеві;
 • Рахунки до одержання – призначений для формування рахунку до отримання;
 • Рахунки-накладні на продаж – призначений для формування первинних документів на відвантаження товару та/або надання послуг покупцеві. Рахунок-накладна на продаж, крім того, є документом, на підставі якого здійснюються взаєморозрахунки з контрагентами, тобто одночасно виконує функції рахунки для отримання;
 • Акти виконаних робіт – призначений для формування актів виконаних робіт, які надані покупцям;
 • Накладні на повернення від покупця – призначений для оформлення накладної повернення товару від покупців;
 • Розпорядження на відпуск – призначений для підготовки розпоряджень на відпуск товару на підставі видаткової товарної накладної;
 • для ведення розрахунків по консигнації призначені наступні модулі:
  • Звіт консигнатора – призначений для реєстрації звітів консигнаторів про реалізацію товару, переданого на консигнацію;
  • Облік розрахунків з консигнаторами – забезпечує отримання розгорнутої інформації про стан розрахунків з Консигнатором, дані про залишки товарів у консигнатора, їх реалізації й отриманої оплати по кожному консигнатору;
 • Журнал обліку господарських операцій – призначений для групової бухгалтерської обробки (контирування) видаткових документів за різними групами та з деталізацією проводок по документу;
 • Звіти – призначений для формування звітів підсистеми, що дозволяють провести аналіз і розрахунків з покупцями.

Підсистема Облік збуту