Звіти

Звіти підсистеми Логістика, групи модулів Облік запасів формуються в розрізі груп, місць зберігання, МВО, рахунків обліку та ін.

При формуванні звітів (в залежності від звіту) можливе використання фільтрації, групувань. Робота зі звітами описана в розділі Звіти .

Звіти підсистеми Логістика / Облік запасів