Розрахунок податкової собівартості

Для проведення розрахунку податкової собівартості використовується модуль Розрахунок податкової собівартості.

Робота з модулем аналогічна роботі в модулі Розрахунок собівартості запасів (див. Формування відомості розрахунку собівартості).

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Розрахунок податкової собівартості через веб-клієнт

Модуль Розрахунок податкової собівартості через тонкий клієнт

Реалізація модулю Розрахунок податкової собівартості уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Для ведення податкового обліку запасів у Комплексі необхідно:

  • у модулі Налаштування підсистеми Облік запасів, на вкладціОб’єкти обліку створити об’єкт обліку, вказавши тип – Податкова собівартість, зазначивши потрібний метод обліку і регістри податкового обліку запасів. Здійснити прив’язку податкового об’єкта обліку до картки номенклатури в Довіднику номенклатури для кожного артикулу;
  • здійснити встановлення податкових об’єктів у картках складського обліку через режим системи Сервіс, модуль Системний доктор, підсистема Облік запасів/закупок/ продаж,об’єкт для перевірки – Податкова собівартість. У налаштуванні варіантів перевірки податкової собівартості слід вибрати позначку Встановлення податкових об’єктів в картках складського обліку. Параметр встановить податковий об’єкт у всіх картках складського обліку наявних в системі.

Для розрахунку й установки податкових цін оприбуткування в складських і товарних документах необхідно запустити режим Розрахунок і установка податкових цін оприбуткування, який знаходиться в модулі Системний доктор / Облік запасів/закупок/збуту / Податкова собівартість. Режим встановить податкову ціну в документах рівну ціні оприбуткування або розрахує податкову ціну за попереднім налаштуванням.

Розрахунок податкової собівартості запасів проводиться в модулі Розрахунок податкової собівартості.

Загальні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.