Заявка на постачання

Модуль Заявка на постачання використовується для створення документа заявки на постачання.

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Заявка на постачання через веб-клієнт

Модуль Заявка на постачання через тонкий клієнт

Реалізація модуля Заявка на постачання вweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Загальні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.

При створенні заявки, через тонкий клієнт, дані документа містяться на вкладках: Реквізити, Специфікація, Виконання, Вкладення.

Заявка на постачання

На вкладці Реквізити заповнюються поля:

 • Заявка № –номер заявки заповнюється користувачем або автоматично, якщо в модулі Налаштування встановлений параметр автонумерації для подібних документів;
 • Дата заявки – за замовчуванням поточна дата;
 • Підрозділ (склад);
 • Дата розміщення замовлення;
 • Група – група номенклатури (при необхідності);
 • Підстава – при необхідності;
 • Дата початку обробки – заповнюється автоматично;
 • Дата закінчення обробки – заповнюється автоматично;
 • Статус може бути: Чернетка, Виконується, Анульована;
 • Коментар.

На вкладці Специфікація вводиться номенклатура по пункту меню Документ / Створити (по клавіші Ins чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) з довідника номенклатури.

Вкладка Виконання може містити інформацію тільки при статусі Виконується і Закрита. Вкладка Виконання формується автоматично при створенні заявки, якщо є хоча б один документ з переліку:

 • Замовлення постачальникові;
 • Операція приходу договору Купівлі-продажу;
 • Прибуткова товарна накладна;
 • Рахунок-накладна постачальника;
 • Акт приймання робіт;
 • Прибутковий ордер.

На вкладці Вкладення є можливість додавати вкладення, що містять скан-копії документів чи іншу супровідну документацію (див. розділ Вкладення у документи).

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування вказуються при необхідності призначені для користувача налаштування:

 • Журнал замовлень постачальнику – вибирається з довідника доступних журналів, встановлюється при необхідності;
 • Формувати заявку в розрізі Підрозділів:
  • якщо параметр не встановлений, то при формуванні заявки вручну заповнення реквізиту Підрозділ не є обов’язковим;
  • при формуванні заявки на підставі документа-підстави під час одного формування формується один загальний документ без вказівки Підрозділу-замовника. При установці зазначеного параметра також повинна бути встановлена автонумерація заявки. При встановленому параметрі при формуванні заявки вручну заповнення реквізиту Підрозділ є обов’язковим
  • при формуванні заявки на підставі документа-підстави під час одного формування формується стільки заявок, скільком різним Підрозділам потрібно постачання матеріалами;
 • Формувати замовлення на закупку для типового постачальника – при установці параметра формується замовлення на закупівлю номенклатури постачальнику, вказаною в Номенклатурному довіднику як типовий для цієї номенклатури. Якщо параметр не вказано, то при формуванні замовлення постачальнику проводиться вибір контрагента;
 • Формувати заявку на загальну дату потреби – формування заявки проводиться на дату потреби;
 • Формувати номенклатуру заявки у відповідності до замовлення-підстави – параметр використовується при створенні Заявки на постачання на підставі декількох позицій замовлень-підстав:
  • якщо параметр встановлено, то в специфікації заявки стільки позицій з однаковою номенклатурою, скільки потрібно для кожного замовлення-основи;
  • якщо параметр не встановлено, то всі позиції специфікації з однаковою номенклатурою об’єднуються в одну із загальною сумою Кількість заявлене.

Налаштування користувача

У реєстрі заявок на постачання, по пункту меню Вид / Показувати реєстр специфікацій або комбінацією клавіш Shift+Ctrl+F7 в нижній частині вікна відображається специфікація заявки, що вказана в заявці на вкладці Специфікація.