Зведена картотека запасів

Модуль Зведена картотека запасів призначений для обліку фактичного стану запасів в цілому по підприємству на певну дату.

Робота з даним модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Реалізація модулю Зведена картотека запасів уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Позиції зведеної картотеки об’єднують однакові картки складського обліку (згідно з наборами ознак: артикул, атрибути, облікова ціна). При роботі через веб-клієнт можна вибрати потрібну категорію у полі Вид.

Модуль Зведена картотека запасів через веб-клієнт

Модуль Зведена картотека запасів через тонкий клієнт

Позиції зведеної картотеки об’єднують однакові картки складського обліку (згідно з наборами ознак: артикул, атрибути, облікова ціна).

По кожній позиції картотеки Комплекс відображає загальну фактичну наявність всіх партій даного товару по всіх місцях зберігання і власниках – на підприємстві / консигнація / відповідальне зберігання / зворотна тара.

Вибір поточного місця зберігання проводиться по пункту меню Вид / Вибір складу (комбінація клавіш Alt+S або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), через тонкий клієнт.

Відображення карток з нульовою кількістю виконується по пункту меню Вид / Відображати картки з нульовою кількістю (комбінація клавіш Alt+J), при роботі через тонкий клієнт.

Через тонкий клієнт по пункту меню Вид / На підприємстві або по комбінації клавіш Shift+Ctrl+F7 відображаються місця зберігання карток запасів.

Загальні функції роботи з реєстром описані в розділі Загальне для всіх систем.

Аналітична картка запасу відкривається по клавіші Enter або подвійним натисканням лівої клавіші миші по позиціях в реєстрі зведеної картотеки запасів.

Картка запасу має вкладки: Загальні залишки, На підприємстві, Консигнація, Відповідальне зберігання, Зворотна тара.

По вкладці аналітичної картки Загальні залишки відображається кількість і вартість залишків по номенклатурі.

На вкладці На підприємстві відображається список карток обліку по даній позиції по всіх місцях зберігання в розрізі партій, ціни, кількості та загальної вартості.

Аналітична картка запасу

На вкладках Консигнація і Відповідальне зберігання відображається одержувач по товарах, переданих/прийнятих на консигнацію або відповідальне зберігання. Тут відображаються залишки окремо по кожному консигнатору/власнику товару або місцю відповідального зберігання.

На вкладці Зворотна тара відображається одержувач зворотної тари за ціною, кількістю і вартістю.