Переоцінка в базовій валюті

Для зміни ціни запасів в базовій валюті в Комплексі використовується модуль Переоцінка в базовій валюті підсистеми Облік запасів. Робота з модулями можлива через тонкий та веб-клієнт.

Робота з даним модулем аналогічна модулю Переоцінка запасів.