Загальна характеристика системи

У Комплексі для ведення загальних для всіх систем даних використовується система Загальні довідники. Кожен модуль системи дозволяє створювати, вносити змінювати і видаляти дані у відповідних довідниках.

Перед початком роботи з Комплексом необхідно заповнити ряд довідників. Довідники діляться на загальні, які використовуються різними системами і довідники конкретних систем. Більшість довідників поповнюються оперативно, під час роботи з ними. Деякі довідники є такими, що налаштовуються, і без їх заповнення початок роботи в Комплексі неможливий, наприклад, довідники Види валют і Картка підприємства.

Для довідників обов'язковими для заповнення є поля Найменування і Повне найменування. Для вибору пункту довідника в процесі роботи використовується поле Найменування, а поле Повне найменування виводиться в звітах і документах. Якщо при роботі Комплексу не було заповнене поле Повне найменування, то за допомогою спеціальної функції проводиться заповнення поля Повне найменування інформацією з поля Найменування.

Примітка: З метою оперативності роботи ряд довідників поповнюються безпосередньо через вікна вибору в момент звернення до них. Для цього необхідно в системі Адміністратор/Підприємство і доступ до даних на вкладці Доступ до даних по клавіші Пробіл встановити довідник в режим первинного введення.

У модулі Керування доступом системи Загальні довідники здійснюється налаштування доступу до основних довідників на зміну, видалення та створення записів.

Система Загальні довідники включає модулі: