Налаштування

У модулі Налаштування може здійснюватися налаштування програми калькуляції для довідників. На вкладці Довідники / Калькуляція при встановленні курсору на довіднику по клавіші F4 проводиться відкриття редактора програм, в який записується програма калькуляції. Таку програму можна використовувати, наприклад, для автоматизації або/та контролю при створенні картки.Модуль Налаштування. Вкладка Довідники

Вкладка Нумерація призначена для налаштування автонумерації документів системи.Модуль Налаштування. Вкладка Нумерація

Вкладка Параметри містить налаштування параметру Використовувати повне найменування записів аналітичного довідника, що встановлюється за потреби.

По пункту меню Правка / Зберегти або клавішею F2 виконується збереження налаштувань в модулі.Модуль Налаштування. Вкладка Параметри