Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Розрахунки з контрагентамидозволяє отримати оперативну інформацію про поточний стан взаєморозрахунків, надає засоби аналізу розрахунків за довільно обраний період в довільній валюті, а також можливість проводити різні операції взаємозаліків між контрагентами або за конкретними розрахунковими документами (рахунок, рахунок-накладна, договір, звіт консигнатора). Інформація в базу даних взаєморозрахунків записується автоматично при формуванні первинних документів.

Незалежно від того, чи ведуться взаєморозрахунки з партнерами, як правило, в рамках укладених договорів або за кожним виписаним рахунком або іншим способом, дана система дозволяє отримати повну інформацію про стан взаєморозрахунків в цілому по підприємству і по кожному контрагенту окремо. В рамках підсистеми Розрахунки з контрагентами ведуться розрахунки з контрагентами за розрахунковими документами (рахунок до оплати, рахунок до отримання).

До складу підсистеми включено модулі:

Мал. 1. Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Розрахунки з контрагентами

Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Розрахунки з контрагентами