Картотека обліку взаєморозрахунків

Модуль Картотека обліку взаєморозрахунків призначений для аналізу поточного стану розрахунків з контрагентами.

Робота з модулем Картотека обліку взаєморозрахунків можлива через тонкий та веб-клієнт.

Реалізація модулю Картотека обліку взаєморозрахунків в web версії Комплексу знаходиться у розробці.

При роботі з модулем через тонкий або веб-клієнт, користувачу доступні функції: створення, перегляду, редагування, пошуку, фільтрування та сортування даних. Принципи роботи з даними реєстрів описані за посиланнями Перегляд операцій, Пошук, сортування та фільтрація даних по операціях.

Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Розрахунки з контрагентами
Рис. 1. Модуль Картотека обліку взаєморозрахунків через веб та тонкий клієнт

Комплекс відображає список контрагентів і поточне сальдо розрахунків з кожним з них. Крім того, проводиться розрахунок загальної дебіторської та кредиторської заборгованості, а також загальне сальдо розрахунків по підприємству. Відбір документів для розрахунку даних проводиться від дати початку розрахунків, зазначеної в картці підприємства. Всі підсумки розраховуються в національній валюті.

Для аналізу структури заборгованості використовується звіти.

Див. також п. Поточний стан розрахунків, Аналіз розрахунків за період.