Реєстр зобов'язань

У модулі Реєстр зобов’язань проводиться облік юридичних і фінансових зобов’язань за період, що обирається в полі Період по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (???).

Робота з модулем Документи інвентаризації розрахунків можлива через тонкийклієнт.

Модуль Реєстр зобов’язань через тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Реєстр зобов’язань через тонкий клієнт

Документи в модулі Реєстр зобов’язань формуються і відображаються на певну дату періоду (рік) і по кожному з типів рахунків. Дані представлені на кількох вкладках (назви вкладок відповідають видам реєстрів):

 • Реєстр зобов'язань – пункт меню Вид / Основний вид або комбінація клавіш Alt+1 – формується список реєстрів зобов’язань, всередині яких вводяться документи юридичних зобов’язань;
 • Реєстр зобов'язань (статистика) – пункт меню Вид / Статистика або комбінація клавіш Alt+2 – відображаються дані збережених документів юридичних зобов’язань;
 • Статистика фін. зобов'язань – пункт меню Вид / Статистика фін. зобов’язань або комбінація клавіш Alt+3 – відображаються дані збережених документів фінансових зобов’язань. На вкладці Статистика фін. зобов’язань рядок відразу записується синім кольором, зміна на чорний колір відбувається після того, як платіжні доручення які підв’язані в фін. зобов’язання будуть оплачені в Виписках банку. Якщо Платіжний документ проведено, то в Фін. зобов’язаннях дана платіжка буде відображатися чорним жирним шрифтом, якщо проведено саме фін. зобов’язання, то на вкладці Статистика фін. зобов’язань воно буде виділено чорним жирним шрифтом;
 • Платіжні документи – пункт меню Вид / Види реєстру (комбінація клавіш Alt+0) – доступні різні подання реєстрів Платіжні документи й Платіжні документи (з фін. зобов’яз.)..

Окрім того:

 • на вкладках Реєстр зобов’язань (статистика) і Статистика фін. зобов’язань за допомогою поля КЕКВ відбираються документи, в рознесенні яких бере участь вказаний КЕКВ з довідника Статті РГК;
 • на вкладці Реєстру зобов’язань (статистика) по пункту меню Правка / Об’єднати для юридичних зобов’язань збираються воєдино дані з зобов’язань за одним документом, які включені в різні реєстри юридичних зобов’язань, для створення надалі фінансового зобов’язання на загальну суму. Об’єднуються тільки зобов’язання з однаковими номерами документів. Перед запуском операції необхідно відзначити все зобов’язання, що об’єднуються і стати курсором на те зобов’язання, з яким доведеться працювати після об’єднання;
 • на вкладках Статистика фін. зобов’язань та Платіжні документи по пункту меню Реєстр / Доктор сплати за шифрами в П/Д та ФЗ здійснюється перевірка оплати фінансового зобов’язання по платіжному дорученню (виключенням є платіжні доручення, які прив’язані до декількох).

По пункту меню Реєстр / Очищення сплати ФЗ по видал. П/Д видаляється оплата з фінансових зобов’язань за видаленими платіжними дорученнями.

Після завершення операції всі дані із зазначених зобов’язань переносяться у об’єднане зобов’язання, яке відобразиться зеленим кольором, а решта документів, які беруть участь в об’єднанні, – сірим. Останні залишаться доступними лише для перегляду.

Примітка: Надалі операцію об’єднання скасувати не можна!

У видах Реєстр зобов’язань (Статистика) і Реєстр зобов’язань за рахунком представлено візуальне відображення різних статусів юридичних зобов’язань:

 • не повністю сплачене – позначається синім кольором;
 • повністю сплачене – чорним (крім зобов’язань, що беруть учать в об’єднанні);
 • зобов’язання, на яке перенесені дані при об’єднанні – зеленим;
 • зобов’язання, з якого перенесені дані при об’єднанні – сірим.

Заборонено коригування рознесення по статтям РГК в платіжному дорученні, яке прив’язане до фінансового зобов’язання.

Опис процедури створення нового документу описаний у пунктах: