Загальна характеристика підсистеми

Підсистема Ведення договорів призначена для обліку договорів і контрактів і охоплює різні види договірної діяльності, які згруповані по розділах:

 • Оренда;
 • Виставкова діяльність
 • Купівля – продаж;
 • Товарообмін;
 • Консигнація;
 • Підряд;
 • Реалізація ОЗ;
 • Інші;
 • Договори ЖЕК (ОСББ).

Для кожного з типів договорів підсистема забезпечує:

 • шаблони договірних документів;
 • мультивалютний облік;
 • складання специфікації договору;
 • ведення календарного плану виконання;
 • розрахунок поточної дебіторської/кредиторської заборгованості;
 • розрахунок і нарахування штрафних санкцій;
 • зведення сальдо розрахунків як за договором в цілому, так і по рахунках і етапах договору.

До складу системи включено модулі:

Мал. 1. Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Ведення договорів

Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Ведення договорів