Керування доступом

Комплекс підтримує розмежування прав доступу користувачів інформації за наступними довідниками в модулі Керування доступом:

 • Аналітичні довідники,
 • Аналітичні картотеки,
 • Види валют,
 • Джерела фінансування,
 • Довідник адрес,
 • Довідник адрес контрагента,
 • Довідник банків,
 • Довідник бригад,
 • Довідник контрагентів,
 • Довідник маршрутів,
 • Довідник номенклатури,
 • Довідник посад,
 • Довідник професій,
 • Довідник рахунків контрагента,
 • Довідник ставок НБУ,
 • Довідник центрів витрат,
 • Довідник центрів відповідальності,
 • Економічний класифікатор витрат,
 • Закупівельні організації,
 • Коди бюджетної класифікації,
 • Контактні особи,
 • Курси валют,
 • План рахунків,
 • Рахунки картки підприємства,
 • Список працівників,
 • Структурні одиниці,
 • Структурні підрозділи,
 • Територіальні підрозділи,
 • Типи організаційних одиниць,
 • Функції організаційних одиниць.

Модуль Керування доступом. Вкладка Довідники

Користувачі, які відображаються в модулі Керування доступом, можуть бути показані всі або ті, яким налаштований доступ до конкретної системи (налаштування в модулі Користувачі і ролі системи Адміністратор). Відображення регулюється відміткою в пункті меню Вид/Показати всіх користувачів. У доступі до даних блідо сірим шрифтом відображаються заблоковані записи користувачів.

Курсор встановлюється в списку користувачів на необхідний запис і для переходу в режим редагування прав курсор переводиться на праву частину вікна.

На вкладці Ролі відображається список ролей, призначених даному користувачеві. Ролі призначаються користувачеві в розрізі підприємств (баз даних). Налаштування ролей дивіться в Керівництві Адміністратора.

На вкладці Довідники курсор встановлюється на таблицю Доступ до довідників.. Клавішею Пробіл відзначаються права доступу для створення, зміни, видалення записів в кожному з довідників для обраного користувача.

Вихід з режиму редагування прав зі збереженням введеної інформації проводиться по клавіші F2, без збереження змін – по клавіші Esc.

На вкладці Додатково налаштовується доступ до Груп номенклатури, Аналітичних довідників, Центрам відповідальності, Центрам витрат, Групам контрагентів, Операційно-трудовим нормативам, Структурним підрозділам, Прайс-листам, Асортименту, Структурним одиницям і Планам рахунків.

Модуль Керування доступом. Вкладка Додатково

На вкладці Групи номенклатуриза допомогою клавіші F4 відкривається вікно Встановлення доступу з переліком груп номенклатури і клавішею Пробіл відзначаються необхідні групи. В області таблиці груп номенклатури клавішею Пробіл відзначаються права доступу для створення, зміни, видалення групи для обраного користувача. Дозволений доступ на створення, зміни, видалення до груп нижнього рівня, не проставляючи при цьому доступ до груп верхнього рівня.

Модуль Керування доступом. Вкладка Додатково. Встановлення доступу

На вкладці Аналітичні довідники за допомогою клавіші F4 відкривається вікно Вибір аналітичного довідника і клавішею Пробіл відзначаються довідники для яких налаштовується доступ. Далі надаються права доступу для створення, зміни, видалення записів довідника.

Далі можна налаштувати поділ доступу користувача в розрізі записів довідника. Перебуваючи на самому довіднику, по клавіші Enter відкривається вікно із записами довідника в розрізі груп, якщо Довідник не багаторівневий, то просто перелік записів. Доступ на Вибір і Перегляд записів аналітичних довідників обробляється окремо по кожному довіднику. Якщо не встановлена жодна відмітка на Вибір або Перегляд, це означає що доступ стоїть на всі записи довідника. Даний доступ впливає на відображення доступних записів в самому довіднику і в списках вибору записів з довідника в інших модулях Комплексу.

На вкладці Центри відповідальності налаштовується доступ до центрів відповідальності. За допомогою клавіші Пробіл встановлюється позначка на Вибір або Перегляд.

На вкладці Центри витрат налаштовується доступ до центрів витрат, при їх використанні в обліку. Наприклад, в системі Ведення договорів в модулі Картотека обліку договорів при створенні нового договору може вибиратися центр витрат, доступ до якого був даний в системі Загальні довідники на вкладці Додатково/Центри витрат. За допомогою клавіші F4 відкривається вікно вибору центрів витрат і клавішею Пробіл відзначається вибір центру витрат.

На вкладці Групи контрагентівза допомогою клавіші F4 відкривається вікно Встановлення доступу з вибором груп контрагентів. Клавішею Пробіл відзначаються права доступу для створення, зміни, видалення та вибір групи контрагентів. Якщо для групи не встановлено ознака Вибір, то при виборі контрагента з такої групи в документі виведеться повідомлення про заборону вибору.

На вкладці Операційно трудові нормативиза допомогою клавіші F4 відкривається вікно Встановлення доступу з вибором груп операційно-трудових нормативів і клавішею Пробіл відзначаються права доступу для створення,зміни тавидалення груп виробничих операцій.

На вкладці Структурні підрозділи налаштовується дозвіл на перегляд структурних підрозділів. За допомогою клавіші Пробіл встановлюється позначка на Перегляд.

На вкладці Прайс-листи за допомогою клавіші F4 відкривається вікно Вибір доступних прейскурантів і клавішею Пробіл відзначаються права доступу для зміни тавидалення прайс-листів. За необхідності встановлюється параметр Створення.

На вкладці Асортиментза допомогою клавіші F4 відкривається вікно Вибір доступних асортиментів і клавішею Пробіл відзначаються права доступу для зміни тавидалення асортиментів. За необхідності встановлюється параметр Створення.

При веденні централізованого обліку на вкладці Структурні одиниціза допомогою клавіші Пробіл відзначаються права доступу до даних структурної одиниці.

На вкладці План рахунківза допомогою клавіші Пробіл відзначаються права доступу на Вибір та Перегляд для кожного з планів рахунків, задіяних в Комплексі. Якщо не відмічено , доступні всі.

На вкладці Параметри за допомогою клавіші Пробіл відзначаються такі параметри:

 • Дозволити переміщення в журнали, що недоступні для редагування;
 • Використовувати модуль «Заявки на коригування»;
 • Успадковувати права доступу для підлеглих груп номенклатури.

Модуль Керування доступом. Вкладка Параметри

У разі якщо параметр Використовувати модуль «Заявки на коригування» встановлено, в довідникахКонтрагентів, Графіків робот, Видів оплат, Номенклатури, Посад з'являється можливість створювати заявки на коригування (створення, зміна, видалення) записів довідників. Ця можливість використовується при централізованому обліку для коректного ведення довідників та проведення єдиної політики формування записів у довідниках. Заявки опрацьовує спеціаліст, який відповідає за ведення довідника.

На вкладці Налаштуванняза допомогою клавіші Пробіл відзначаються розмежування доступу до вкладок модуля Налаштування. У модулі Налаштування зазначеного користувача/ ролі будуть відображатися ті вкладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених вкладок, то будуть всі вкладки.

Модуль Керування доступом. Вкладка Налаштування