Довідник Посад

Довідник призначений для внесення найменувань посад, які використовуються на підприємстві, і інформації про них. Довідник має вигляд стандартного реєстру та поділений на вкладки Загальні реквізити та Типи структурних одиниць.

Створення нового запису в Довіднику посад проводиться по клавіші Ins або пункту меню Реєстр/Створити, і у вікні, заповнюються необхідні поля:

 • Код – унікальний в межах довідника, присвоюється автоматично;

 • Розділ класифікатора професій – довідник викликається по клавіші F3;

 • Підклас посад – довідник викликається по клавіші F3;

 • Професійна назва роботи – довідник викликається по клавіші F3;

 • Код за класифікатором;

 • Код ЗКППТР – загальний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. Вказується, якщо код відповідає класифікатору професій.

 • Найменування – назва посади. Найменування посади також вказується в родовому, давальному, орудному і знахідному відмінках (ці дані будуть потрібні при формуванні наказів, звітів);

 • Найменування на іноземн. мові - заповнюється за необхідності;

 • Повне найменування – повне найменування посади;

 • Порядковий номер – вводитися порядковий номер;

 • Категорія посади – вибирається категорія посади з довідника по клавіші F3;

 • Категорія посади держслужби – вибирається категорія посади з довідника по клавіші F3;

 • Категорія посади (К-1) – вибирається категорія посади з довідника категорії посад відповідно до класифікації для звіту К-1 по клавіші F3;

 • Позиційний рівень – вибирається з довідника. Використовується для корпоративних підприємств (централізований облік). Для використання в довіднику посад поля Позиційний рівень він має бути заповнений в картотеці особових карток працівників. Потрібно виконати відповідне налаштування в системі Управління персоналом/Облік кадрів/Параметри/ Налаштування, розділ Параметри /Особова картка - в налаштуванні Реквізити особової картки включити параметр Для корпоративних підприємств. В особовій картці працівника в розділі Загальні відомості з явиться поле Позиційний рівень. Через особову картку можна внести записи у відповідний довідник. Після цього в Довіднику посад буде доступним для вибору значень довідник у полі Позиційний рівень.

 • Вилка окладів – ця інформація буде використовуватися в підсистемі Облік праці та заробітної плати. Дані по окладу можуть вводитися двома способами:
  • При заповненні даних "Вилки" окладів вказується мінімальне і максимальне значення окладу для даної посади. Надалі при заповненні особових рахунків співробітників, штатного розпису Комплекс буде відслідковувати потрапляння введеного окладу в вилку обраній посаді.

  • При введенні даних в полі Оклад за замовчуванням, поле Оклад в особовому рахунку співробітника/ штатному розпису даної посади за замовчуванням буде заповнюватися вказаним значенням.

 • Дата початку дії, дата закінчення дії – заповнюється датами, коли запис актуальний. Після встановлення дати кінця дії, з цієї дати запис є архівним.

Створення посади

Поля Код, Розділ класифікатора професій, Підклас посад, Професійна назва роботи, Код за класифікатором є обов’язковими для заповнення.

Коригування запису проводиться по клавіші F4, видалення – по клавіші F8 (логічне видалення). У процесі роботи використовуються функції сервісу: пошук і сортування. На вкладці Типи структурних одиниць відзначається, в яких типах структурних одиниць може використовуватися дана посада (використовується при централізованому обліку). На вкладці Типи структурних одиниць по пункту меню Реєстр/Видалити вилку окладів виконується видалення вилки окладів.

При централізованому обліку корпоративних підприємств є можливість проводити створення нової посади для всіх рівнів підприємства за заявкою. Внесення заявок працює при відповідному налаштуванні. По контекстному меню вибирається пункт Заявка/Створити (Модифікувати, Видалити), в якій вказуються необхідні зміни, доповнення, видалення.

Робота з заявками проводиться в модулі Заявки на коригування системи Загальні довідники.

У Комплексі наявний системний довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (оновлюється розробником). Встановлено зв'язок Довідника посад з довідником Класифікатор професій ДК 003:2010. Поля Клас посади, Підклас посади, Професійна назва роботи, Код за класифікатором, Код ЗКППТР обираються із довідника Класифікатор професій ДК 003:2010. Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку необхідної посади проводиться по перших символах поля Підклас посади.

Згідно пункту меню Вид/Показувати видалені посади в реєстрі відображаються видалені посади.

По пункту меню Вид/Не показувати застарілі в реєстрі приховуються старі записи.