Довідник Номенклатури

Комплекс підтримує два види номенклатури:

  • Матеріальні запаси.

  • Роботи, послуги.

Довідник номенклатури має ієрархічну структуру. На верхньому рівні розташовуються групи (підгрупи), а на нижньому – артикули. В довіднику спочатку проводиться створення груп/підгруп ( Створення груп номенклатури) , а потім безпосередньо номенклатури (Створення номенклатури) .

Первинне налаштування довідника виконується в модулі Довідник номенклатури системи Загальні довідники. Надалі поповнення номенклатури проводитися оперативно, при зверненні до довідника в процесі роботи з документами.

Спочатку проводиться створення груп . У Комплексі є можливість організувати ієрархічне угруповання номенклатури (кількість рівнів практично не обмежена) (Створення груп номенклатури). Далі проводиться створення карток номенклатури (Створення номенклатури).

При централізованому обліку створення номенклатурних карток може проводитись з використанням заявок по пункту меню Реєстр/Заявка. В залежності від рівня користувача може проводитись створення, зміни , видалення заявок.

В підсистемах Облік збуту та Облік закупок при імпорті документів в Комплекс з M.E.Doc створюється нова номенклатура і/або одиниця виміру, якщо вони відсутні в довідниках. Нова номенклатура автоматично буде міститися в групу EXTERNAL, одиниця виміру – в групу Імпортовані ОВ (якщо група відсутня, вона буде створена автоматично).

При введенні номенклатури, аналогічної наявної в довіднику, використовується функція копіювання. У довіднику номенклатури курсор встановлюється на позицію-аналог і по пункту меню Реєстр/Копіювати або клавіші F5 проводиться копіювання. Програма автоматично створить картку-копію з новим артикулом.

При необхідності переміщення обраних по клавіші Пробіл карток в іншу групу операція проводиться по комбінації клавіш Shift+Ins або по пункту меню Реєстр/Перемістити в групу.

Картки, які вже не потрібні в обліку за пунктом меню Відправити в архів переміщаються в архів. При необхідності за пунктом меню Відкликати з архіву картки повертаються до актуального стану.

Для можливості використання штрихкоду по пункту меню Реєстр/Згенерувати штрих код для відмічених записів проводиться створення штрихкоду для кожної номенклатурної картки.

Для генерації основного штрих-коду номенклатурної позиції по стандарту EAN-13 необхідно в реєстрі карток по пункту меню Сервіс/Настроювання штрих-кодування вказати префікс штрих-коду – код країни і код підприємства. Код товару і контрольний розряд формуються по команді користувача автоматично. У полі Приклад штрих-коду відобразиться сформований код.

Налаштування штрих-кодування

Групові операції з картками див . Групові операції.