Загальна характеристика системи

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Підсистема забезпечує облік запасів в натуральному і вартісному вираженні, дозволяє формувати документи інвентаризації і переоцінки, розраховувати фактичну собівартість за наступними методами:

 • за собівартістю кожної одиниці;
 • за середньою собівартістю;
 • ФІФО – за собівартістю перших за часом придбання запасів.

Вартісна оцінка запасів проводиться щодо двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і в валюті, оголошеній базовою.

Аналітичний облік запасів в Комплексі ведеться за такими характеристиками:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • партії;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні та прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

Для успішного виконання цих функцій Комплекс має гнучке налаштування, підтримує ведення різних класифікаторів і володіє засобами контролю правильності введеної інформації.

Підсистема Облік запасів пов’язана з іншими підсистемами:
 • ../trd/trd.ditamap (система Логістика) – на підставі товарних документів постачальників формуються складські ордери;
 • Книга покупок/продажів (система Бухгалтерський та податковий облік) – на підставі товарних і розрахункових документів постачальників реєструється надходження ТМЦ і одержання послуг в податкових накладних на покупку;
 • Головна книга (система Бухгалтерський та податковий облік) – на основі загальносистемного механізму формування бухгалтерських операцій бухгалтерські проводки, що формуються в модулі Облік закупок, відображаються в узагальнюючих документах бухгалтерського обліку (оборотні відомості, оборотний баланс, Головна книга тощо);
 • Ведення договорів – на підставі виконуваних договорів на постачання ТМЦ та послуг формуються замовлення постачальникам або товарні документи на постачання ТМЦ та послуг. Для ведення розрахунків з постачальником в розрізі договорів всі розрахункові та товарні документи постачальника, а також оплати постачальнику, реєструються на підставі договору;
 • Розрахунки з контрагентами – дозволяє отримати повну інформацію про стан взаєморозрахунків в цілому по підприємству і по кожному контрагенту окремо. У рамках підсистеми, на підставі сформованих рахунків до оплати, можна вести розрахунки з контрагентами в розрізі розрахункових документів.
Функціонал підсистеми Облік запасів доступний для роботи в десктопній версії Комплексу та, частково, через web-версію Комплексу.

Структура підсистеми описана за посиланням Структура підсистеми.