Журнал обліку господарських операцій

Робота по контируванню (формування проводок) товарних документів проводиться в модулі Журнал обліку господарських операцій.

Модуль являє собою список операцій по руху запасів – прибуткових і видаткових складських ордерів, актів списання недостач і оприбуткування надлишків, переоцінок. Перегляд виконується окремо за видами операцій, для вибору виду операції в полі Група, зі списку видів операцій вибирається необхідна: Надходження на склад, Видача із складу, Списання.

Вибір місяця виконується в полі За період.