Журнал обліку господарських операцій

Модуль Журнал обліку господарських операцій являє собою список операцій по операціях руху запасів, які оформлюються прибутковими, видатковими складськими ордерами і актами списання.

Робота в модулі можлива лише в десктопній версії. Налаштування функціоналу модуля у WEB-версії знаходиться на стадії розробки.

Основні принципи роботи з реєстром та документами в Комплексі, а також механізм пошуку, фільтрування та сортування даних описані в розділі Загальне для всіх систем .

Для формування реєстру операцій за видами в полі Група зі списку видів операцій, вибирається необхідне: Надходження на склад, Видача зі складу, Списання.

Праворуч у вікні в полі за період обирається потрібний період за стрілкою .

У реєстрі відображаються всі операції зазначеного типу за вибраний період. Вікно Журнал операцій: Управління запасами складається з двох таблиць:

  • верхня таблиця - це реєстр документів, за якими сформовані бухгалтерські проводки;
  • нижня таблиця містить перелік бухгалтерських проводок, що сформовані по документу, на який встановлений курсор, а також аналітику за дебетом та кредитом кореспондуючих рахунків.

По деяких операціях проводки можуть бути відсутні, оскільки такі проводки за операціями руху запасів можуть формуватись в інших документах, зокрема прибуткових або видаткових товарних накладних.

Журнал операцій доступний для перегляду у вигляді Реєстру операцій і Реєстру проводок. Налаштування виду реєстру проводиться по відповідних пунктах меню Вид: Реєстр операцій або Реєстр проводок. При відкритті модулю автоматично відкривається Реєстр операцій.

Перехід до реєстру проводок виконується по пункту меню Вид / Реєстр проводок (комбінація клавіш Alt+2). У цьому вигляді відображаються всі проводки, сформовані та проведені в Головний журнал за вибраний період в полі За період по підсистемі Облік запасів.

Повернення до реєстру операцій проводиться по пункту Реєстр операцій або комбінації клавіш Alt+1.

При обліку руху запасів нерідко виникають проблеми з округленням. Розрахунок собівартості проводиться з максимальною точністю, щоб уникнути великих помилок при визначенні вартості залишку. Але, для методу оцінки запасів за собівартістю кожної одиниці іноді виникають помилки округлення в момент останнього списання запасу на витрати. Для того, щоб відкоригувати копійки за такими документами, рекомендується скористатися відомістю собівартості. У ній є пункт меню Виправлення сум за документами руху (по СКЕ).

Докладна інформація про параметри, що впливають на розрахунки в документах руху запасів розглядається в статтях на сайті розробника за посиланнями:

  1. Огляд параметрів, що впливають на розрахунки в документах закупівель і збуту: https://ispro.ua/review/oglyad-parametriv-sho-vplivayut-na-rozrahunki-v-dokumentah-zakupivel-i-zbutu

2. Відомість розрахунку собівартості запасів. Загальні рекомендації: https://ispro.ua/review/rekomendacii-po-raschetu-sebestoimosti-zapasov

Порядок формування бухгалтерських проводок з обліку руху запасів проводиться за загальними правила, що розглядається за посиланням Типові операції (проводки).