Керування доступом

Функціонал модулю Керування доступом доступний для роботи через тонкий клієнт.

Комплекс підтримує розмежування прав доступу користувачів або ролей до місць зберігання (перероблення) запасів, зміни валюти обліку вартості запасів, зміни облікової політики, дозволяє встановити для користувача заборону на коригування документів минулих періодів. Під документами минулого періоду розуміються всі документи, дата яких менше поточної системної дати. Для налаштування прав доступу служить модуль Керування доступом.

Користувачі відображаються всі або ті, яким налаштовано доступ до конкретної підсистеми (налаштування головного меню і ролі). Відображення регулюється відміткою в пункті меню Вид / Показати всіх користувачів (по клавіші BcSp).

Курсор встановлюється в списку користувачів/ролей на необхідному записі, після чого на вкладках Загальні,Документи,Журнали, Параметри, Налаштування проводиться коригування прав для даного користувача.

На вкладці Загальні курсор встановлюється на таблицю доступних місць зберігання і по пункту меню Реєстр /Змінити (по клавіші F4або за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується модифікація списку. У вікні Вибір складів відзначаються доступні склади. У запропонованому списку, крім власних місць зберігання, пропонуються додатково:

 • ДАВКЛ- давальницька сировина у клієнта;
 • ДАВСР - давальницька сировина в наявності;
 • ТАРА – поворотна тара у покупців;
 • МБП – МШП в експлуатації;
 • КОНС – запаси на консигнації;
 • ОТ.ХР – запаси на відповідальному зберіганні.

Налаштування доступу до цих місць зберігання означає можливість для даного користувача працювати з картотеками запасів на консигнації й на відповідальному зберіганні, а також з модулем Зворотна тара у покупців (група модулів Запаси в дорозі).

У таблиці Доступні склади, можна включати / відключати параметри доступу користувачам (ролям) для: Зняття резерву, Зміни КСО, Створення КСО, Видалення КСО, Внутрішнє переміщення, Встановлення резерву.

У колонках Створити КСО, Змінити КСО й Видалити КСО встановлюється доступ для користувача і ролі на коригування вступних залишків. У колонках Встановлення резерву і Зняття резерву встановлюється доступ для резервування номенклатури окремо для кожного користувача по складах. Обидва параметри для встановлюваного доступного складу за замовчуванням повинні бути включені.

Для можливості тільки вибору складу в документі на внутрішнє переміщення зі складу на склад встановлюється позначка Внутрішнє переміщення. Без цієї позначки співробітнику доступ на вибір іншого складу в документі відсутній (при відсутності доступу до такого складу обумовленого політикою безпеки). При включеному параметрі склад доступний тільки в вікні вибору складу документа на внутрішнє переміщення.

На вкладці Документи визначаються права доступу на створення, зміну, видалення, складських документів (Акт списання, Видатковий ордер, Відомість інвентаризації, Картотека МШП, Передача МШП в експлуатацію, Передача МШП іншому МВО – Витрата, Повернення МШП на склад, Повернення МШП на склад (зі сторно зносу), Прибутковий ордер, Списання МШП з обліку).

На вкладці Журнали визначаються права доступу для роботи з журналами документів.

На вкладці Параметри проводяться наступні налаштування:

 • Робота з цінами в базовій валюті – дозвіл (заборона) доступу користувачеві до альтернативних цін в базовій валюті проводиться установкою (зняттям) параметра;
 • Налаштування облікової політики - дозвіл (заборона) доступу користувачеві до налаштування облікової політики виконується установкою (зняттям) позначки;
 • Заборона коригування документів минулих періодів – задається дозвіл (заборона) доступу користувачеві до документів, створених до поточного дня (від дати початку розрахунків до поточного дня);
 • Зміна статусу відомості розрахунку собівартості – задається дозвіл (заборона) доступу користувачеві на закриття/відкриття відомостей розрахунку собівартості;
 • Розрахунок закритої відомості собівартості - задається дозвіл (заборона) доступу користувачеві на запуск операції розрахунку з відомості;
 • Параметр Генерація проводок по відомості собівартості - задається дозвіл (заборона) доступу користувачеві на формування проводок за відомостями розрахунку собівартості;
 • заборона доступу користувача до налаштування позабалансових МШП виконується установкою параметра Заборонити доступ до позабалансових МШП;
 • заборона доступу користувача до налаштування балансових МШП виконується установкою параметра Заборонити доступ до балансових МШП;
 • заборона на зміну статусу відомості інвентаризації виконується установкою параметра Заборонити зміну статусу відомості інвентаризації;
 • при необхідності зазначається параметр Відображати документи лише доступних центрів відповідальності, після чого буде видно тільки ті документи у яких або не встановлений центр відповідальності або документи, у яких у встановленого центру відповідальності є доступ до перегляду документів;
 • заборона відображення цін встановлюється по параметру Заборона відображення цін;
 • дозвіл на редагування довідника місць зберігання з реєстру виконується установкою параметра Редагування довідника місць зберігання з реєстру.

На вкладці Налаштування налаштовується розмежування доступу до вкладок модуля Налаштування. У модулі Налаштування будуть відображатися ті вкладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених вкладок, то будуть відображені всі вкладки.

Користувач з роллю Адміністратор може вибрати будь-якого користувача, і за пунктом меню Реєстр / Призначити повний доступ (комбінація клавіш Shift+Ctrl+F) встановити повний доступ цьому користувачеві для роботи у всіх підсистемах. За пунктом меню Реєстр / Видалити повний доступ (комбінація клавіш Shift+Ctrl+U) користувач з роллю Адміністратор може скасовувати повний доступ для користувачів, які його отримали раніше.

На вкладеній вкладці Ролі зазначені вище параметри налаштовуються для ролі. Всі користувачі, які мають зазначену роль будуть мати налаштовані доступи. За необхідності користувачу додатково можуть налаштовуватися доступи.