Резерв знецінення запасів

Даний модуль використовується для внесення змін у розмір чистої вартості запасів, у наслідок їх переоцінки, знецінення чи зміни та розрахунку резерву знецінення.

Робота з модулем можлива через тонкий та веб-клієнт.

Реалізація модуля Резерв знецінення запасів уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Модуль Резерв знецінення запасів через веб-клієнт

Модуль Резерв знецінення запасів через тонкий клієнт

Робота в модулі відбувається в реєстрі Відомості резерву знецінення запасів.

Загальні принципи роботи з реєстрами та документами в Комплексі описані в розділі Загальне для всіх систем.

При створенні нового документу у вікні Відомість розрахунку резерву знецінення запасів дані документу розміщено на двох вкладках: Реквізити, Вкладення, Поля користувача (якщо використання даного механізму налаштовано для користувача).

Створення Відомості резерву знецінення запасів

На вкладці Реквізити заповнюються наступні поля:

 • Відомість розрахунку резерву № – номер відомості переоцінки запасів;
 • дата від – дата відомості переоцінки, за замовчуванням поточна дата;
 • Статус – у спадаючому списку доступні варіанти статусу відомості: Відкрита, Закрита. Створюється документ зі статусом Відкрита;
 • Операція – по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля Операція, у спадаючому списку доступні варіанти операцій: Знецінення, Зміна чистої вартості реалізації, Переоцінка початкової вартості;
 • Склад – по пункту меню Правка / Викликати довідник, по клавіші F3 або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою () здійснюється вибір складу місця зберігання запасів;
 • Примітка – вводиться довільний зміст господарської операції;
 • у табличній частині вікна формується специфікація відомості. Згідно з позицією меню Документ / Створити (по клавіші Ins чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) відкривається вікно Вибір номенклатурних позицій із Універсального навігатора картотеки. Редагування рядка номенклатури з метою уточнення залишків, ціни та іншого відбувається по клавіші Enter чи за допомогою подвійного натискання лівої клавіші миші на рядку із записом:
  • поле Ціна собівартості – інформаційне поле, зміни значення користувачем заблоковані;
  • поле Ціна – інформаційне поле, виводиться ціна чистої вартості реалізації, в залежності від операції:
   • Знецінення – у полі Ціна відображається ціна собівартості;
   • Зміна чистої вартості реалізації та Переоцінка початкової вартості – відображається ціна чистої вартості реалізації з найбільшою датою (тобто, згідно останніх змін)

Зміни значення користувачем заблоковані;

 • поле Нова ціна – користувачем вказується нова ціна чистої вартості реалізації. Користувач не може вказати ціну, що є більшою за поточну (вказану в полі Ціна собівартості);
 • поле Кількість – користувачем зазначається кількість товару, що знецінюється, в залежності від операції:
  • Знецінення – користувачу доступне редагування значення поля. Значення не повинно бути більше, ніж записано в картці номенклатури;
  • Зміна чистої вартості реалізації та Переоцінка початкової вартості – дані передаються з картки номенклатури, зміни значення користувачем заблоковані.

Редагування рядка номенклатури Відомості резерву знецінення запасів

У вікні Вибір номенклатурних позицій по пункту меню Реєстр / Змінити (по клавіші F4 чи за допомогою іконки на панелі інструментів – ) відкривається вікно Картка номенклатури.

На вкладці Вкладення є можливість додавати вкладення, що містять скан-копії документів чи іншу супровідну документацію (див. розділ Вкладення у документи).

Згідно з позицією меню Документ / Відкрити відомість виконується відкриття відомості.

Згідно з позицією меню Документ / Закрити відомість виконується закриття відомості.

Згідно з позицією меню Документ / Проводки (по комбінації клавіш Alt+Еабо за допомогою іконки на панелі інструментів – ) виконується вибір проводки для документа.

Інформація про пошук, сортування та фільтрування даних в реєстрі описані в розділі Пошук, сортування, фільтр в Комплексі.