Табель обліку відвідування

Функціонал модулю Табель обліку відвідування доступний для роботи тільки через тонкий клієнт.

Модуль призначений для введення даних табельного обліку відвідування студентами. Заповнення табеля проводиться Комплексом автоматично за даними з графіків робіт кожного конкретного студента (за умови, що при налаштуванні цих графіків робіт встановлено відмітку Автоматичне табелювання. Також на заповнення табеля впливають внесені лікарняні листи, відпустки, відрядження. При закритті документів, сформованих за видам оплат, що табелюються, (зв'язок визначається методом розрахунку виду оплати), записи потрапляють в розрахункові листи студентів, автоматично змінюючи табельні дані.

За потреби планові дані коригуються користувачем.

Облік відпрацьованого часу в Комплексі ведеться двома способами:

 • Поденний облік. При використанні даного способу обліку Комплекс запам'ятовує інформацію про кожний відпрацьований день місяця. Такий спосіб обліку дає повну інформацію про робочий час студента;

 • Підсумований облік. При використанні даного способу обліку відпрацьованого часу проводиться тільки підсумком за весь місяць. Комплекс не має інформації про те, які числа місяця студентом відпрацьовані, які пропущені через хворобу та ін.

Вибір способу обліку виконується в налаштуванні графіка роботи.

У полі Період виконується вибір розрахункового періоду.

У полі Структура виконується вибір спеціальності, курсу і відповідно відображення студентів, пов'язаних з полем вибору.

Перегляд розрахункового листа виконується по пункту меню Реєстр/Розрахунковий лист.

Згідно з позицією меню Реєстр/Табелювання відкривається вікно Табелювання, в якому зазначаються: початок, кінець, ВО (вид оплати), графік, фаза графіка роботи, години, зміна, підрозділ, посада, професія, розряд, план. днів, план. годин, оклад / тариф, % премії рахунок, рахунок, ДФ.

Модуль Табель обліку відвідування. Табелювання

За кнопкою Параметри налаштовується відображення полів таблиці табелювання:

 • При створенні запису:

  • Залишати поля порожніми. За замовчуванням для новоствореного в Комплексі користувача встановлюється даний параметр;

  • Заповнювати поля даними з особового рахунку працівника.

Вибирається довідник для вибору професії (Довідник професій/ довідник тарифних ставок). Ці ж параметри налаштовуються по пункту меню Сервіс/Налаштування у вікні Табель обліку відвідування. У вікні Параметри записів табелювання виконуються налаштування:

 • При створенні запису: Залишати поля порожніми або Заповнювати поля даними з особового рахунку працівника.

 • При вибору професії використовувати:Довідник професій або Довідник тарифних ставок.

 • Відображати в таблиці колонки: Початок, Закінчення, Вид оплати, Графік роботи, Фаза, Години, Зміна, Підрозділ, Посада, Професія, Розряд, Планові дні, Планові години, Оклад/Тариф, % премії, Балансовий рахунок, Замовлення, Джерело фінансування, ЕКВ, МВВ, Аналітика.

Відкликання студента з відпустки виконується по пункту меню Реєстр/Відкликати з відпустки (комбінація клавіш Alt+О), скасування відкликання виконується по пункту меню Реєстр/Відмінити відклик з відпустки(комбінація клавіш Ctrl+О).

Згідно з позицією меню Реєстр/ Підсумки табеля відкривається вікно Підсумки табеля, в якому представлена інформація за видами оплат для всіх протабельованих студентів.

Згідно з позицією меню Реєстр/ Контроль використання робочого часу(комбінація клавіш Ctrl+K) проводиться розрахунок підсумків табеля і відображення даних в розрізі категорій персоналу по тарифікатору, фактичному табелю та штатному розкладу. Розраховується відхилення. За кнопкою Налаштування вказуються види оплат для контролю табелювання (оклад, лікарняний, відпустка, інші види за середнім).

Згідно з позицією меню Реєстр/ Електронна прохідна здійснюється робота з даними підсистеми Електронна прохідна. Отримання даних з електронної прохідної проводиться за пунктом меню Реєстр/Електронна прохідна/Прийняти дані. За потреби видалення прийнятих даних проводиться за пунктом меню Реєстр/Електронна прохідна/Вилучити прийняті дані.

Згідно з позицією меню Вид/Часабо Умовні позначення, або Коди видів оплат, або Змінипроводиться зміна відображення даних у табелі. За потреби встановлюється ширина колонок по пункту Вид/Ширина колонок. За потреби видимість позначення встановлюється за пунктом Вид/Лише перший символ умовного позначення.

Згідно з позицією меню Вид/Включати підлеглі підрозділи (комбінація клавіш Ctrl+Р) будуть відображатися табелі включаючи підрозділи.

Табель обліку використання робочого часу містить дві вкладки:

 • Вкладка Табель – вкладка дозволяє табелювати особу з точністю до сотих часток години. Табелювання на вкладці можливо тільки в разі, якщо графік студента в даному місяці має поденний облік часу. У табелі для кожного дня місяця визначається вид дня (робочий день, вихідний, свято, невиправданий пропуск та ін.). Для кожного робочого дня вказується система оплати на цей день. Якщо при поденному обліку користувач змінює загальну кількість фактично відпрацьованих днів або годин, запис системи оплати переводиться в підсумований облік і не зберігає поденної маски днів, але сам табель при цьому залишається поденним. На вкладці Табель для кожного студента відводиться рядок, де вказується планова і фактично відпрацьована кількість днів і годин, умовні позначення для видів оплат в кожен із днів (якщо в один із днів він протабельований двома або кількома видами оплат, цей день в табелі зазначається символом *). Для робочого дня коригується кількість відпрацьованих годин, змінюється система оплати, відзначається невиправдана неявка або додатковий робочий день;

Вкладка Табель

 • Вкладка Загальні відомості – відображаються дані особових рахунків студентів, які необхідні або впливають на табелювання.

Вкладка Загальні відомості