Екзаменаційна сесія

Модуль Екзаменаційна сесія служить для створення графіка екзаменаційної сесії.

Функціонал модулю Екзаменаційна сесія доступний для роботи через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Екзаменаційна сесія через тонкий клієнт

Модуль Екзаменаційна сесія через веб-клієнт

Реалізація модулю Екзаменаційна сесія у web версії Комплексу знаходиться у розробці. Користувачу доступні функції:перегляду реєстру екзаменаційних сесій, фільтрування та сортування даних. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище.

Далі розглянемо роботу з модулем Екзаменаційна сесія через тонкий клієнт.

Перед початком формуванням графіка потрібно заповнити розділ Час і тривалість на вкладці Параметримодуля Налаштування системи Управління студентами.

При створенні графіка в модулі Екзаменаційна сесія по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Insвказуються параметри формування графіка сесії: Навчальний рік, Форма навчання, Факультет, Спеціальність, Курс, Найменування, дата Початку та Закінчення.

Модуль Екзаменаційна сесія. Створення сесії

У реєстрі Екзаменаційних сесій з'явиться запис з графіком сесії в розрізі груп на підставі довідника Схеми навчальних періодів з урахуванням вимог про проходження консультацій, заліків та іспитів (наприклад, необхідність консультації перед іспитом, дотримання проміжку між іспитами та ін.).

Екзаменаційні сесії мають кілька статусів:

  • Проєкт– статус для нової сесії, щойно створеної;

  • Розпочата – статус сесії, яку розпочали;

  • Закрита– статус завершеної сесії.

Графік сесії коригується. Наприклад, якщо потрібно у графік сесії додати консультацію, то це можна виконати по пункту меню Реєстр/Створити (або по клавіші Ins). Рекомендується попередньо створити даний вид навчальної діяльності на вкладці Дисципліни/Довідники в модулі Налаштування.

Для кожного запису по групі в графіку заповнюються необхідні поля, наприклад, Екзаменатор і Асистент. Для кожного запису по групі в графіку необхідно заповнити всі обов'язкові поля. Обов’язкові для заповнення поля позначені «*».

У модулі Налаштування для кожної сесії вказується перелік предметів. Для кожного предмета вказуються додаткові характеристики, які успадковуються в документах.

При введенні в дію Графіка сесії виконується автоматичне створення екзаменаційних відомостей за схемами навчальних періодів в модулі Екзаменаційна відомість. Додавання екзаменаційних відомостей може виконуватися також вручну.

Записи у графіку сесії можуть бути відображені:

  • синім кольором – неузгодженостей у такому графіку немає;

  • червоним кольором – виявлені неузгодженості. Час і місце проведення іспиту, заліку, диференційованого заліку збігаються з іншою групою графіка або незаповнені всі дані по Дисципліни, що задається;

  • зеленим кольором – сесія за графіком розпочата;

  • чорним кольором – сесія за графіком завершена.

Модуль Екзаменаційна сесія. Графік екзаменаційної сесії

Після коригування графіка в реєстрі Екзаменаційної сесії необхідно вибрати параметр в пункті меню Реєстр/Почати сесію(або по комбінації клавіш Alt+P). Запис за графіком екзаменаційної сесії стане зеленим зі статусом Розпочата. Після початку сесії в модулі Екзаменаційна відомість автоматично формуються відомості з кожної дисципліни.

Якщо сесія була розпочата помилково, можна вибрати параметр в пункті меню Реєстр/Скасувати початок сесії(або по комбінації клавіш Alt+R).

Розрахувати середній бал в модулі Екзаменаційна сесія по пункту меню Реєстр/Розрахувати середній бал. Для завершення сесії необхідно в модулі Екзаменаційна сесія вибрати пункт меню Реєстр/Завершити сесію (або по комбінації клавіш Alt+F5). За потреби перездачі можуть формуватися окремі відомості перездачі після закриття екзаменаційної сесії.

Якщо сесія була завершена помилково, можна вибрати параметр в пункті меню Реєстр/Скасувати завершення сесії (або по комбінації клавіш Ctrl+F5).