Списки на перерахування

Модуль Списки на перерахування призначений для створення відомості на перерахування грошових коштів в банківські установи.

Функціонал модулю Списки на перерахування доступний для роботи через тонкий та веб-клієнт.

Реалізація модулю Списки на перерахування у web версії Комплексу знаходиться у розробці. Користувачу доступні функції:перегляду реєстру списків на перерахування, фільтрування (за періодом, за типом журналу) та сортування даних. Принципи сортування даних, створення фільтрів та інші маніпуляції з даними при роботі через веб-клієнт описані в інструкції вище.

Далі розглянемо роботу з модулем Списки на перерахування через тонкий клієнт.

Списки формуються в розрізі видів оплат, джерел фінансування, розрахункових періодів і способів перерахування. Списки формуються для виплати стипендії, яка виплачується одним із способів: Пошта, Банк, Ощадбанк.

Реєстр списків на перерахування являє собою таблицю списків на перерахування, в колонках якої виводиться інформація про номери, їх найменування, джерела фінансування, способи перерахування, суми за відомостями та їх статуси.

Модуль Списки на перерахування через тонкий клієнт

Модуль Списки на перерахування через веб-клієнт

Створення нового документа виконується за пунктом меню Реєстр/Створити (або по клавіші Ins). Заповнення рядка списку виконується шляхом вибору кожного студента з реєстру за пунктом меню Реєстр/Вибір працівників за списком (або по комбінації клавіш Crtl+S). У цьому разі у вікні Реєстр студентіввідзначаються картки, які включаються у відомість.
Примітка: При формуванні документів на виплату при виборі виду оплати відображаються тільки ті види оплат, які відзначені в модулі Параметри/Налаштування/Довідники/Види оплат.

Редагування документа виконується за пунктом меню Реєстр/Змінити(або по клавіші F4).

Видалення документа виконується за пунктом меню Реєстр/Видалити(або по клавіші F8).

Відкриття відомості для редагування або перегляду виконується по клавіші Enter.

Друк реєстру документів виконується за пунктом меню Реєстр/Друк(або по клавіші F9). Друк документа виконується за пунктом меню Реєстр/Друк документа (або по комбінації клавіш Crtl+F9).

Закриття документа виконується за пунктом меню Реєстр/Закрити документ або по комбінації клавіш Alt+F5), за пунктом меню Реєстр/Відкрити документ– відкриття документа або по комбінації клавіш Crtl+F5).

За потреби в реєстрі документів по пункту меню Реєстр/Сформувати проводки і перерахування виконується формування проводок по перерахуваннях, а за пунктом меню Реєстр/Відкликати проводки і перерахуванняпроводки по перерахуваннях відкликаються.

Якщо в організації використовується підсистема Облік грошових коштів, то при закритті списку на перерахування формується документ Платіжне доручення в банк. При цьому, якщо спосіб перерахування має значення Банк або Ощадбанк, то залежно від налаштування формується як один документ Платіжне доручення на загальну суму (у цьому разі до нього також формується додаток – Список перерахувань), так і окремий документ Платіжне доручення на кожен особовий рахунок.

Модуль Списки на перерахування стипендії. Створення списку

На відміну від документа Платіжна відомість формування нового документа Список на перерахування по пункту меню Реєстр/Сформувати документи не проводиться по підрозділах. Список формується по організації в цілому, за довідником відомостей, налаштовується на вкладці Довідники/Відомості в модулі Налаштування, або по регіонах і банках (філіях).