Режими перегляду даних

Комплекс дозволяє переглядати і аналізувати дані бухгалтерського обліку не тільки в обліковій валюті, але і в базовій іноземній валюті, визначеній в модулі Картка підприємства системи Загальні довідники у відповідних полях. Зміна валюти перегляду проводиться шляхом перемикання в пункті меню Вид / У валюті обліку або У базовій валюті відповідних режимів в модулях Головна книга, Відомості аналітичного обліку, а в друкованих формах – за допомогою установки додаткового параметра – вибір валюти вихідної форми.

Переведення в базову іноземну валюту даних по залишках і оборотах бухгалтерських рахунків, не зазначених у Комплексі мультивалютними, відбувається за такою схемою:

  • вступні залишки по рахунках переводяться в базову іноземну валюту за курсом цієї валюти на дату вступного балансу;
  • обороти по рахунках переводяться в базову іноземну валюту за курсом цієї валюти на дату господарських операцій;
  • підсумкові вихідні залишки по рахунках в базовій іноземній валюті є результатом суми вищевказаних додатків.

Зміна способу перегляду даних в модулях Головна книга, Відомості аналітичного обліку виконується в пункті меню Вид і встановлюється відмітка у відповідному полі:

  • У валюті обліку – режим перегляду даних у валюті обліку;
  • У базовій валюті – режим перегляду даних в базовій іноземній валюті.

Назва встановленого режиму відображається в інформаційному рядку, код валюти перегляду – в полі РАЗОМ.

Обороти показуються в цілому за синтетичними рахунками, а також в розрізі проводок за період. Перегляд реєстру проводок виконується по клавіші Enter на вкладці Обороти за період вікна Проводки за рахунком на потрібному рахунку. Для того, щоб дані по проводках були показані в валюті, що відповідає встановленим режимам перегляду, необхідно в налаштуванні виду реєстру встановити додаткові реквізити. Для цього, знаходячись в реєстрі проводок за рахунком, зазначити реквізити: Дебет у валюті балансу і Кредит у валюті балансу.

У результаті відредагований вид реєстру проводок дозволить переглядати дані по проводках в обліковій валюті (валюті балансу) або в базовій іноземній валюті залежно від встановленого режиму перегляду.

У друкованих формах зміна валюти перегляду проводиться шляхом введення додаткового параметра у вікні запиту перед формуванням звіту. Для того, щоб отримати звіт у базовій іноземній валюті, у вікні запиту на введення параметрів звіту встановлюється відмітка в полі Суми у базовій валюті. При відсутності відмітки в цьому полі звіт виводиться в обліковій валюті. При формуванні звіту в модулях Головна книга, Відомості аналітичного обліку відмітка Показ сум в базовій валюті встановлюється за замовченням залежно від поточного режиму перегляду даних.