Керування періодами

Модуль Керування періодами призначений для закриття розрахункового періоду Головної книги. У закритому періоді заборонено редагування, відкликання і здійснення проводок.

Робота з модулем Управління періодами можлива через тонкий клієнт.

Закриття періоду
Рис. 1. Закриття періоду

Звітним періодом в системі є місяць. Комплекс надає можливість закривати облікові періоди. Закритий обліковий період характеризується такими властивостями:

  • обороти і сальдо по рахунках не модифікуються;
  • документи, проведені в періоді, що не модифікуються;
  • формування або видалення проводок забороняється;
  • зміна дати вступного балансу і його коригування забороняється.

Для закриття періоду в модуль Управління періодами використовується кнопка Закрити період. Проводиться контрольний розрахунок оборотів і сальдо за всіма рахунками, забороняється проведені документи для модифікації, розраховуються і записуються залишки по рахунках на початок наступного періоду.

Попередження про необхідність закриття відомостей собівартості
Рис. 2. Попередження про необхідність закриття відомостей собівартості
Примітка: За потреби модифікації даних закритого періоду повторно відкривають період по кнопці Відкрити період.

У програмі є можливість закриття і відкриття декількох облікових періодів одночасно. Для цього необхідно в полі (зліва від кнопки Закрити період) вказати період. У результаті одночасно закривається діапазон періодів від першого відкритого до зазначеного (включно). Періоди відкриваються від останнього закритого по періоду, на який встановлений курсор (включно).

Інформація про закриття року в підсистемі Головна книга описана у п. Закриття року.