Відомості аналітичного обліку

Модуль призначений для формування довільних відомостей для аналізу даних аналітичного обліку синтетичних рахунків за довільний період.

Робота з модулем Відомості аналітичного обліку можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Відомості аналітичного обліку через веб та тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Відомості аналітичного обліку через веб та тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю Відомості аналітичного обліку уweb версії Комплексу знаходиться у розробці.

Даний модуль представлений у вигляді табличного реєстру, що містить дані найменування відомості та картотеки. Користувачу доступні функції:перегляду й редагування, фільтрування та сортування даних.

Принципи роботи з даними через веб-клієнт, фільтрування та сортування даних реєстрів описані в інструкції вище (див. Початковий баланс).

Далі розглянемо можливості роботи з модулем Відомості аналітичного обліку через тонкий клієнт.

У вікні модулю Відомості аналітичного обліку проводитися вибір або створення аналітичної відомості.

Створення відомості аналітичного обліку здійснюється по клавіші Ins (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Аналітична відомість зазначаються наступні дані:

 • у полі Найменування вказується довільна назва відомості;
 • у полі Картотека по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля для вводу даних Картотека) зі списку вибирається наявна аналітична картотека;
 • відмітка в стовпці Розгорнутий означає відображення детальної інформації реквізитів аналітики. Створення аналітичних картотек проводиться в підсистемі Загальні довідники в модулі Аналітичні картотеки. Можливо вказати реквізити аналітики без створення окремої картотеки;
 • у табличній частині вікна Аналітична відомість відображаються реквізити обраної картотеки в полі Картотека і по клавіші F4 у вікні Налаштування групування реквізитів аналітики налаштовується структура картки та порядок групування реквізитів. Додавання та видалення реквізитів здійснюється по пункту меню Реєстр / Створити (за допомогою іконки на панелі інструментів – ), Реєстр / Змінити (за допомогою іконки на панелі інструментів – ), Реєстр / Видалити (за допомогою іконки на панелі інструментів – ). У вікні Налаштування групування реквізитів аналітики для вибору реквізитів аналітичної відомості проводиться копіювання необхідних реквізитів зі стовпця Структура картки у стовпець Порядок групування по пункту меню Реєстр / Копіювати (по клавіші F5 або іконці на панелі інструментів – ). У стовпці Порядок групування встановлюється довільне групування аналітичних реквізитів (комбінація клавіш Ctrl+стрілка вгору/вниз). Для виключення довільного рівня групування відомості необхідно встановити на рівні курсор і по клавіші F8 рівень перенести з правого списку в лівий;
Модуль Відомості аналітичного обліку. Налаштування групування реквізитів аналітики
Рис. 2. Модуль Відомості аналітичного обліку. Налаштування групування реквізитів аналітики
 • перемикач Зібрати дані за всіма рахунками, до яких прив'язана картотека – дані збираються по всім рахункам, де використовуються обрана картотека;
 • перемикач Вибрати дані по конкретних рахунках вимагає вибору рахунку в полі Рахунки по клавіші F3 з плану рахунків;
 • при встановлені параметра Розгорнуті залишки по аналітиці залишки по рахунках у розрізі аналітики не згортаються;
 • параметр Запит додаткових параметрів дає можливість сформувати відомість за довільний період з вибором по одній аналітичній картці або по заданих реквізитах аналітики;
 • при встановлені параметра Вид ОСБ відомість видається у формі Оборотно-сальдової відомості (аналогічна формі оборотно-сальдового балансу). Зазначення інших параметрів відомості здійснюється так само, як і в стандартній відомості аналітичного обліку. При виборі параметра Вид ОСБ стають доступними пункти налаштування: Зібрати дані по всіх не аналітичних рахунках і Вибрати дані по конкретних не аналітичних рахунках з полем вибору списку рахунків (по клавіші F3) з довідника План рахунків. За замовчуванням встановлена ознака Вибрати дані по конкретних не аналітичних рахунках з порожнім полем списку. У цьому разі відомість формується тільки за аналітичними рахунками. Якщо цей список рахунків заповнений, то до даних за аналітичними рахунками в відомості додаються дані по обраним не аналітичним рахункам. Якщо встановлена ознака Зібрати дані по всіх не аналітичних рахунках, то у відомості крім даних по аналітичних рахунках будуть додані дані по всіх не аналітичних рахунках. У відомості реалізований тільки перегляд сальдо і оборотів по аналітичних рахунках. За потреби можна сформувати відомість з параметром Вид ОСБ без вказівки параметра конкретної аналітичної картотеки або вибору аналітичних реквізитів. Фактично така відомість з включеними параметрами Зібрати дані за всіма рахунками, до яких прив'язана картотека і Зібрати дані по всіх не аналітичних рахунках формує Оборотно-сальдовий баланс.

Формування відомості здійснюється по клавіші Enter і відкривається екранна форма аналітичної відомості облікового балансу, що представлена у вигляді колонок: Найменування аналітики/рахунку, Вх. Дебет, Вх. Кредит, Обор. Дебет, Обор. Кредит, Вих. Дебет, Вих. Кредит, а також рядків з інформацією про підсумкові суми вхідних і вихідних сальдо і оборотів за відомістю.

Аналітична відомість. Основний вид
Рис. 3. Аналітична відомість. Основний вид

Відомість представлена у виді сукупності аналітичних карток, задіяних у відомості аналітичної картотеки. Дані по залишках і оборотах збираються і деталізуються з синтетичних рахунків, до яких прив'язана аналітична картотека.

У заголовку вікна розрахунку відомості, в полі Відомість наявні можливості: змінити налаштування відомості та зберегти її копію, задати нові допоміжні параметри, вказати аналітичні рахунки. Розрахунок за новими параметрами здійснюється за допомогою пункту меню Реєстр / Оновити (за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F2 або іконки на панелі інструментів – ).

У полі Період – обирається період формування відомості, відмічаючи місяць у певному році.

Поле Фільтр-валюта проведення дозволяє встановити фільтрування даних відомості за валютою. Валюта обирається зі списку по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч поля Фільтр-валюта проведення).

Поле Рахунки дозволяє відобразити дані з відомості за певними рахунками, що по клавіші F3 (або через натискання кнопки зі стрілкою (), що розміщена праворуч поля Рахунки) обираються зі списку, встановлюючи відміткуу вікні План рахунків.

За допомогою пункту меню Правка / Додаткові параметри відкривається вікно Відомість аналітичного обліку, в якому вказуються параметри формування екранної форми відомості (структура відомості):

 • період з дати і по дату;
 • задається значення реквізитів карток (Код і Найменування вказуються по клавіші F3 і вибираються з відповідних довідників).

Згідно з позицією меню Вид / Основний вид (Alt+1) і Вид / XML реєстр (Alt+2) здійснюється переключення виду перегляду відомості стандартного типу. У другому випадку в реєстрі стандартний вигляд реквізити аналітики на всіх рівнях і бухгалтерський рахунок розгортаються в одному записі реєстру разом із сальдо і оборотами по ній.

За позицією меню Вид / Деталізація кореспондентських рахунків або по комбінації клавіш Alt+3 структура відомості відображає номер рахунку, рівні коду аналітики та найменування.

По пункту меню Вид / Спосіб задання дати обирається спосіб введення дати відомості Календар або Період.

Вибір і налаштування реєстру здійснюється по комбінації клавіш Alt+0 або по пункту меню Вид / Види реєстру (про роботу з реєстрами див. Керівництво користувача Розділ 1 Загальні відомості Загальне для всіх систем).

Примітка: Якщо під користувачем Адміністратор встановити для конкретної відомості вид реєстру за замовчуванням (системний або користувацький), то для інших користувачів з роллю, відмінною від ролі адміністратора, у яких раніше не було встановлено свій реєстр для цієї відомості, за замовчуванням буде завантажуватися реєстр, вказаний адміністратором.

У вікні розрахунку відомості в полі Період можливо задати новий період, а в поле Відомість – задати нові параметри налаштування відомості. Після завдання нових параметрів потрібно запустити (Оновити) перерахунок відомості (комбінація клавіш Ctrl+F2). Після виходу із розрахунку, Комплекс запитає підтвердження збереження копії з новим налаштуванням.

Доступно представлення реєстру у валюті обліку по пункту меню Вид / В валюті обліку.

Обороти для обраної аналітичної картки відображаються в цілому за синтетичними рахунками, з деталізацією по аналітичних рахунках за період. Перегляд детальних даних здійснюється по клавіші Enter. Так само, як в модулях Головна книга, Головний журнал і Оборотно-сальдовий баланс по кожній операції за допомогою клавіші Enter виводиться Інформація про операції.

Форма для друку виводиться з комбінації клавіш Alt+F9 – 1248 Відомість аналітичного обліку (по пункту меню Звіт / Формування звіту або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).