Звіти

У модулі зібрані загальносистемні синтетичні й аналітичні звіти, а також зовнішня звітність. Доступ до звітів є не тільки в даному модулі. У модулях Головний журнал, Головна книга, Бухгалтерські журнали, Оборотно-сальдовий баланс доступний довільний звіт з пункту Звіти або по комбінації клавіш Alt+F9. У кожному з вищеназваних модулів формується меню шляхом вибору із загального переліку, представленого в Звітах, залежно від призначення меню (див. п. ../sys/sys_adm.ditamap).

Робота з модулем Звіти можлива через тонкий клієнт.

Загальні вихідні форми звітів:

  1. 9 Аналітична довідка по рахунку (для виведення вхід., вихід. сальдо і оборотів по аналітичному рахунку в розрізі аналітичних карток з деталізацією по проводках;
  2. 1248 Відомість аналітичного обліку;
  3. 19 Відомість операцій за рахунком (для виведення вхід, вихід. сальдо і оборотів за рахунком з деталізацією по проводках);
  4. 5 Головна книга за місяць та 4 Головна книга за рік;
  5. 1230 Картки і книги аналітичного обліку (бюджет) містить форми аналітичного обліку бюджетної організації.
  6. 7 Зворотна відомість по датах (для виведення вхід., вихід. сальдо і оборотів по рахунках у розрізі дат господарських операцій, можлива подальша деталізація по кореспондуючих субрахунках);
  7. 6 Оборотна відомість (по рахунках) (для виведення вхід., вихід. сальдо і оборотів по рахунках у розрізі кореспондуючих субрахунків, можлива подальша деталізація по датах проводок);
  8. 10 Оборотно-сальдова відомість (аналітична) (для виведення вхід., вихід. сальдо і оборотів по аналітичному рахунку в розрізі кореспондуючих субрахунків і подальшою деталізацією по проводках);
  9. 8 Оборотно-сальдовий баланс.
Реєстр звітів
Рис. 1. Реєстр звітів