Звіти

У модулі зібрані синтетичні й аналітичні звіти системи. Аналогічні звіти доступні у модулях системи по пунктах меню Друк клавіша F9 , формування звітів або по комбінації клавіш Alt+F9. Робота з модулем Звіти можлива через тонкий клієнт.