Налаштування

Функціонал модулю Налаштування доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу).

Мал. 1. Модуль Налаштування
Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів

Дані у модулі містяться на кількох горизонтальних вкладах: Довідники, Нумерація, Проводки, Параметри.

Модуль Налаштування призначений для завдання параметрів обліку у системі та формування нормативно-довідкової інформації.

Інформація розміщена на вкладках, зміст яких можна передивитись за посиланням: