Оборотні відомості

Модуль призначений для налаштування та формування довільних оборотних відомостей.

Робота з модулем Оборотні відомостіможлива через тонкий клієнт.

Мал. 1. Система Бухгалтерський та податковий облік, підсистема Головна книга
Система Керування фінансовими розрахунками, підсистема Облік грошових коштів

У полі Відомість по клавіші F3 (по пункту меню Вид / Вибір відомості або шляхом натискання на кнопку зі стрілкою (), що розміщена праворуч від поля Відомість)відображається список, з якого вибирається необхідна Оборотна відомість. Там же здійснюється коригування та налаштування додаткових відомостей.

Створення довільної оборотної відомості здійснюється по клавіші Ins у вікні Вибір оборотної відомості (по пункту меню Реєстр / Створити або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

При створенні нового запису у вікні Властивості оборотної відомості: заповнюється поле Найменування, по клавіші F3 вказується Тип (Сумарний, За дебетом, За кредитом). Обирається тип бухгалтерської книги. Бухгалтерська книга – вибирається зі списку книг по клавіші F3, створених в модулі План рахунків системи Загальні довідники.

Залежно від типу, в рядках таблиці відображаються відповідно рахунки, що дебетуються (кредитуються), а в колонках – кореспондуючі рахунки. Список рахунків налаштовується довільним чином для кожної відомості.

Для типу сумарна, оборотна відомість будується за всіма рахунками обраної бухгалтерської книги - типу шахматка.

Для типу по дебету і по кредиту заповнюються таблиці У дебет рахунків і З кредиту рахунків по клавішіF4 викликається вікно План рахунків, в якому вибираються необхідні рахунки.

Мал. 2. Модуль Оборотні відомості. Створення оборотної відомості
Модуль Оборотні відомості. Створення оборотної відомості по дебету

При виборі налаштованої відомості у полі Період обрати період відображення даних. Період перегляду відомостей зазначається шляхом вибору введення дати по пункту меню Вид/ Введення дати / Період (в межах з і по) або Календар.

Вид відомості задається по пункту меню Вид / Стандартний вид (комбінація клавіш Alt+1) або по рахункам згідно Плану рахунків Вид / По рахунку (комбінація клавіш Alt+2).

У вікні Оборотні відомості, перетин рядка з колонкою утворює елемент таблиці, яка містить дані про підсумкові обороти за період із зазначеної кореспонденції рахунків. По клавіші Enter на обраній клітинці таблиці відображається список проводок за період, на підставі яких розраховуються підсумкові обороти у вікні Проводки по аналітиці. По клавіші Enter з'являється вікно з реєстром проводок. По кожній проводці у вікні є повна інформація по первинному документу, а також про користувача, з ініціативи якого проводка відправляється в модуль Головний журнал. Встановлення реєстру або вибір раніше налаштованого виконується по пункту меню Вид / Види реєстру (див. Керівництво користувача Розділ 1. Загальні відомості Загальне для всіх систем ).

Форма для друку виводиться по комбінації клавіш Alt+F9 – 638 FR Оборотна відомість (по пункту меню Звіт / Формування звіту або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).