Розрахунки по авансовим звітам (в роботі)

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунках типу Підзвіт та Підзвіт (валютний), які налаштовуються в модулі Налаштування на вкладці Об’єкти обліку.

У модулі Розрахунки по авансовим звітам проводиться реєстрація авансових звітів, які створені в модулі Авансові звіти та відображається документи виплати грошових коштів по витратах на відрядження (касові та банківські документи). По кожному підзвітному рахунку (об’єкту обліку) ведеться окремий реєстр. Об’єкт обліку підзвіту вибирається зі списку в полі Рахунок. Праворуч в полі Підсумки у валюті автоматично зазначається валюта, яка закріплена за даним об'єктом обліку.

У реєстрі модуля Розрахунки по авансовим звітам відображаються три види операцій:

  • отримання грошей в підзвіт;
  • повернення підзвітних сум;
  • списання підзвітних сум на підставі авансового звіту.

Перші два види операцій формуються в реєстрі автоматично при реєстрації відповідних касових та банківських операцій. Остання операція створюється на підставі сформованого авансового звіту.

Основний вид відображення інформації в реєстрі це групування по датах, який налаштовується по пункту меню Вид / Групування по датах (комбінація клавіш Alt + 1). Система розраховує вхідний залишок, надходження, витрати та вихідний залишок за кожен день. Підсумкові дані представлені у валюті, зазначеній в полі Підсумки у валюті.

По пункту меню Реєстр/Створити проводиться створення дня ( при відображенні по датах) або створення операції (при виборі виду по операціях).

При відображенні реєстру виду Групування по датах перерахунок залишків виконується по пункту меню Реєстр / Перерахунок залишків (комбінація клавіш Ctrl + F3). Даний пункт меню призначений для перерахунку даних при зміні початкових залишків в початковій даті. Залишки по всім наступним датам перераховуються автоматично. Взагалі під час роботи залишки перераховуються автоматично.

По пункту меню Реєстр/Групове формування "Витр. згідно звіту" можна зареєструвати всі або обрані чернетки авансових звітів. Якщо авансові звіти розподілені по журналах, необхідно обрати конкретний журнал або пункт Всі журнали.

При поданні Вид / Групування по датах, якщо встановлено параметр по пункту меню Реєстр / Відображати стан по проводках відображатиметься стан проведення документів (якщо усі операції за дату проведені, вона відображається жирним шрифтом).

Вид подання з групуванням по підзвітним особам – Вид / Розрахунки із співробітником (комбінація клавіш Alt + 3) відображає заборгованість за кожною підзвітною особою. Для отримання даних по підзвітній особі необхідно відкрити співробітника по пункту меню Реєстр / Відкрити (клавіша Enter або за допомогою іконки на панелі інструментів – ???). У середині розраховується вхідний залишок, сумарні обороти та вихідний залишок. При необхідності по пункту меню Реєстр/Відомість видачі під звіт можна сформувати відомість для погашення заборгованості перед співробітниками.

По виду Вид / Список операцій (комбінація клавіш Alt + 2) відображається список всіх операцій без будь-якого групування. При наступному вході в підсистему запам’ятовується вигляд реєстру, встановлений раніше. В даному вигляді також можна проводити групову реєстрацію авансових звітів за пунктом меню Реєстр/Групове формування "Витр. згідно звіту" . По пункту меню Реєстр/Рознесення по статтях та Реєстр/Групове рознесення по статтях можна провести рознесення документу/документів по статтях руху грошових коштів.

Див. також :

Внесення початкових залишків та створення записів дня;

Реєстрація авансових звітів;

Перегляд операцій.