Журнал обліку господарських операцій

Обробка проводок по операціях по руху грошових коштів може проводитися в модулі Журнал обліку господарських операцій.

Модуль є реєстром операцій по обліку грошових коштів та представляє інформацію у розрізі операцій та проводок за обраний період.

Реалізація модулю Журнал обліку господарських операцій у web версії Комплексу знаходиться у розробці.

Мал. 1. Журнал обліку господарських операцій (Реєстр проводок) через веб та тонкий клієнт
Налаштування доступу до об’єктів обліку грошових коштів

При роботі з модулем через тонкий або веб-клієнт, користувачу доступні функції: перегляду, редагування, пошуку, фільтрування та сортування даних.

У модулі Журнал обліку господарських операцій всі операції представлені:

  • тонкий клієнт: у якості реєстру документі за замовчуванням (пункт меню Вид / Реєстр документів або комбінація клавіш Alt+1). Вибір виду операції робиться в полі Група (тобто групування документів за видом). Альтернативний вид перегляду реєстру – у вигляді реєстру проводок за операціями проводиться по пункту меню Вид / Реєстр проводок (комбінація клавіш Alt + 2);
  • веб-клієнт: на двох вкладках: Реєстр операцій, Реєстр проводок.

У цілях зручності обробки великої кількості інформації реєстр виводиться щомісячно. Вибір місяця робиться :

  • тонкий клієнт: в полі За період;
  • веб-клієнт: в полі Період.
Мал. 2. Вікно Вибір періоду модуля Журнал обліку господарських операцій через веб та тонкий клієнт
Вікно Вибір періоду модуля Журнал обліку господарських операцій через веб та тонкий клієнт

При роботі з реєстром в режимі Вид / Реєстр документів через тонкий клієнт, у нижній частині вікна Журнал операцій: Обік грошових коштів відображається аналітика по дебету та кредиту операції, сформована по документу.

Перегляд основної інформації про операцію без права її коригування проводиться по клавіші Enter або подвійному натисканню лівої клавіші миші.

При роботі з реєстром в режимі Вид / Реєстр проводок, відображаються усі проводки, сформовані і проведені в Головний журнал за вибраний місяць по підсистемі Облік грошових коштів.

Налаштовується вид реєстру в Журналі операцій по пункту меню Вид / Налаштування виду (комбінація клавіш Alt + 0). Користувач може налаштовувати зручний для власних потреб вид реєстру шляхом відображення або прибирання стовпців з інформацією.

По пункту меню Реєстр / Зведена таблиця ( комбінації клавіш Shift + Ctrl + C або за допомогою іконки на панелі інструментів –???) відкривається вікно Представлення даних, в якому вибирається вид даних для проведення аналізу.

По пункту меню Реєстр / Експорт поточного представлення (комбінації клавіш Shift + Ctrl + E або за допомогою іконки на панелі інструментів –???) здійснюється експорт відібраних в поточному виді записів у формат Excel.

При роботі з модулем Журнал обліку господарських операцій через тонкий клієнт, передбачена групова робота з документами. Для цього необхідно відмітити документи в реєстрі і по пункту меню Реєстр / Групова операція (комбінація клавіш Alt + G) викликається Довідних типових операцій, де обирається необхідна операція.

Виконання проводок документів може здійснюватися окремо по кожному документу або групою. Проведення документів виконується по пункту меню Реєстр / Провести документ (комбінація клавіш Alt + Р). У результаті проведення виводиться вікно Протокол, де відображається стан виконання проводок. Для перегляду детальної інформації натисніть на « + » зліва від назви документу, що проводився.

Оновити реєстр документів можна по пункту Реєстр / Оновити (комбінація клавіш Ctrl + F2 або за допомогою іконки на панелі інструментів –???).

Формування звітів модуля Журнал обліку господарських операцій здійснюється по пункту меню Звіт / Формування звіту (комбінація клавіш Alt + F9). По пункту меню Реєстр / Налаштування меню звітів (комбінація клавіш Shift + F4) обираються звіти.

Комплекс передбачає можливість використання двох режимів формування проводок:

  • по документу;
  • в пакетному режимі.

При обробці документів/операцій спочатку формуються чернетки проводок. Для їх появи в підсистемі Головна книга, документи необхідно відправити до Головного журналу. Після відправляння проводки по документу з’являються в Головному журналі. При цьому не виправляються документ і виконані по ньому проводки. Відправлені документи виділяються в реєстрі чорним кольором.

Режим формування проводок встановлюється в модулі Налаштування підсистеми Головна книга вибором відповідного значення на вкладці Параметри в полі Відправка.

У разі необхідності, документи відправлені в Головний журнал можуть бути відкликані.