Налаштування

Модуль Налаштування призначений для налаштування модулів системи Фінансове планування й аналіз.

Примітка: Функціонал модулю доступний для роботи через тонкий клієнт (десктопна версія Комплексу).
Модуль Налаштування через тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Налаштування через тонкий клієнт

Дані модулю Налаштування містяться на вкладках: Довідники, Нумерація, Проводки, Параметри.

На вкладці Довідники можна налаштовувати роботу наступних довідників:

 • Константи – по клавіші Ins проводиться створення констант. У процесі створення змінних задається Ідентифікатор, Найменування і Тип (числовий, текстовий, дата, час). Для числового типу змінних вказується Місце крапки. Задається Спосіб встановлення значення: константа або програма. При виборі програми по клавіші F4 відкривається редактор програм. Роботу з редактором програм описано у п. Використання редактора програм (документація для користувачів) та п. Вбудована алгоритмічна мова (документація для програмістів);
 • Підстава – створення запису в довіднику проводиться по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Створення запису заноситься текст підстави. Комплекс надає можливість використовувати в тексті підстави розрахункові поля з документа;
 • Журнали – проводиться створення журналів документів. Журнали використовуються для структуризації інформації, розмежування доступу до документів. Налаштування журналів проводиться в розрізі груп бюджетів, тобто для кожної з груп може бути введений власний список журналів. Створення журналу виконується по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Журнал документів заноситься Код та Найменування журналу;
 • Комісії (підписи) – проводиться заповнення даних про Комісію. Вона служить для створення інвентаризаційних і робочих комісій. Створення комісії виконується по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Вибір типу комісії вибирається необхідний тип (робоча, інвентаризаційна). У вікні Редагування комісії зазначаються дати початку та закінчення роботи комісії, вказується Найменування комісії, тип, дата та номер документа, відповідно до якого створена дана комісія. У таблиці Підписи по клавіші Ins обираються керівництво і члени комісії з правом підпису (поле Статус), для керівника комісії вибирається статус Глава комісії, для інших Член комісії. Далі у полі Табельний номер по клавіші F3 або за допомогою іконки вибору () зазначається табельний номер відповідного працівника, після чого інші поля ( ПІБ, Посада та Посада скороч.) заповнюються автоматично з особової картки працівника, з можливістю коригування даних після вибору. Тобто можна скоротити ім'я та по батькові до заголовних букв. Правила заповнення комісій:
  • в звітах видно тільки всі робочі комісії зазначеного бюджетного року;
  • обов'язково заповнення поля Статус. У звітах відображаються підписи тільки наступних статусів (Керівник, Керівник фін.служби, Затверджено, Погоджено 1, Погоджено 2;
 • Сценарії – проводиться створення сценаріїв у розрізі груп (типів): План, Факт, Ліміти, Виконання, Відхилення. Створення сценаріїв виконується по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Реквізити заповнюються поля Ідентифікатор, Найменування та Опис (за потреби);
 • Показники бюджетів – проводиться створення та налаштування бюджетів за довідниками: Статті бюджетів, Залишкові показники та Допоміжні показники. Створення групи показників бюджетів виконується по пункту меню Реєстр / Створити(клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – ), у вікні Реквізити статті бюджетів заповнюються поля Ідентифікатор, Найменування та Опис (за потреби), обираються Група, Аналітична картотека, Тип, встановлюється параметр порядку ведення обліку За кількістю (за потреби) та встановлюється перемикач у одне з положень:
  • Зазначена одиниця виміру з визначенням цієї одиниці (із Довідника одиниць виміру по клавіші F3 або шляхом натискання кнопки вибору ());
  • Визначається аналітикою Номенклатури.

На вкладці Нумерація визначається спосіб нумерації документів системи. Нумерація здійснюється в ручному режимі користувачем або встановлюється автонумерація документа. Нумерується кожен створений документ, у відповідності до тих параметрів, які задані в даному розділі.

На вкладці Проводки здійснюється налаштування алгоритму проводок за кожним типом операцій в системі.

На вкладці Параметри виконуються налаштування параметрів ведення кошторисів та планів асигнувань (для модуля Кошторис і план асигнувань бюджетної організації).

Модуль Налаштування. Вкладка Параметри
Рис. 2. Модуль Налаштування. Вкладка Параметри

Користувачу доступні параметри налаштування:

 • поле Дата поч. розрахунків – зазначається дата початку розрахунків за допомогою клавіші F3 або шляхом натискання кнопки календаря () лівою клавішею миші);
 • перемикач Введення кошторисів та планів асигнувань – обирається одне із значень:
  • Місячні кошторис та план асигнувань в розрізі детальних КЕКВ – при обранні даної позиції, планові помісячні суми будуть вказуватися тільки в одному кошторису в розрізі детальних КЕКВ. Якщо обрано даний варіант, то в вікно довідки змін додаються поля №довідки план, №реєстру плану;
  • Річний кошторис в розрізі детальних КЕКВ, план асигнувань в розрізі скорочених КЕКВ – у разі вибору даної позиції, в Комплексі будуть вводитися річний кошторис по детальним КЕКВ і помісячний план асигнувань в розрізі скорочених КЕКВ (це класична схема згідно вимогам казначейства);
 • можуть відмічатись параметри:
  • Не контролювати перевищення суми зведеного кошторису розпорядника вищого рівня – використовується виключно в системі централізованого обліку, де кошторис формується зверху вниз. Тобто спочатку створюється зведений кошторис по підприємству розпорядником бюджетних коштів верхнього рівня, а потім вони передаються розпорядникам нижчого рівня для планування в розрізі підвідомчих організацій;
  • Не проводити при збереженні перевірку відповідності річного кошторису і місячного плану асигнувань вимикається перевірка між сумою річного кошторису і загальною сумою помісячного плану асигнувань;
  • Враховувати в сумі фінансування за період тільки проведені в ДКУ розподілу– параметр впливає на формування колонки фактичного фінансування в аналізі виконання кошторисів;
  • Структура мережі за довідником структурних одиниць;
  • Друк звітів від імені розпорядника верхнього рівня;
  • Формування рознесення по аналітиці\проводки для нульової комірки;
  • Централізоване ведення кошторисів для структурних одиниць;
 • перемикач в Код розпорядника верхнього рівня відповідає – обирається одне із значень:
  • коду одержувача поточного підприємства (структурної одиниці);
  • коду розпорядника верхнього рівня поточного підприємства (структурної одиниці);
  • вводиться вручну;
 • перемикач Кодування експорту\імпорту – обирається одне із значень:
  • СР 866;
  • Windows 1251.

Збереження налаштувань проводиться по пункту меню Правка / Зберегти (по клавіші F2 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).