Бюджети WEB

Модуль Бюджети призначений для формування бюджетів введення планових показників та збору фактичних показників на підставі проводок, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаних рахунках.

Також модуль Бюджети призначений для роботи з показниками бюджетів в розрізі підготовлених раніше шаблонів і дозволяє виконувати наступні функції:

 • формування реєстру бюджетів;
 • створення, копіювання, редагування, видалення бюджету;
 • переміщення бюджету з журналу в журнал;
 • розрахунок фактичних показників бюджету.

При створенні бюджету по клавіші Ins заповнюється Картка бюджету, спочатку заповнюються реквізити заголовка:

 • Номер - вводиться вручну;
 • Період горизонту планування – по клавіші F3 вибирається період бюджетування, згідно налаштування горизонту планування і періоду планування шаблону;
 • Центр відповідальності - заповнюється при необхідності, по клавіші F3 обирається з довідника Центрів відповідальності;
 • Обов'язкові реквізити - вводяться реквізити аналітики, для якого встановлено місце введення Заголовок (при налаштуванні шаблону), вводиться в момент створення бюджету і не може бути зміненим;
 • Зведений бюджет;
 • Контрольний бюджет – по клавіші F3 вибирається бюджет для контролю, що відображається у розрізі шаблонів бюджету;
 • Примітка - додаткова текстова інформація вводиться вручну. При необхідності можна коригувати дане поле.

У шапці бюджету реалізована панель для фільтрації рядків бюджету. Панель містить список аналітичних реквізитів. Рядки бюджету фільтруються відповідно до обраних значеннями реквізитів аналітики. Якщо в бюджеті є зумовлений реквізит, його значення відображається у відповідному полі на панелі фільтрації і недоступно для зміни.

Головним елементом картки є бюджетна таблиця. Рядок таблиці задається набором значень реквізитів структури аналітики шаблону. Колонки таблиці містять стовпці План, Факт, Відхилення. Таблиця містить стільки секцій, скільки періодів міститься в зазначеному в шаблоні горизонті планування (наприклад, при горизонті планування Рік і періоді Квартал, таблиця буде містити 4 секції (1,2,3,4 квартал). Всі сумові показники відображаються відповідно до налаштування точності валюти бюджету. Значення стовпця План вводяться вручну (клавіша F4). Значення стовпця Факт і Відхилення заповнюється після виконання операції Alt + R або по пункту меню Реєстр / Розрахунок фактичних показників. Функція Автоматичне формування рядків в бюджет реалізовано для 3-х типів довідників: аналітичні довідники, Статті РГК і Центри відповідальності.

Нові Бюджети створюються тільки з колонками Планових сум (після збереження і виходу / входу в бюджет) колонки Факт, Відхилення з'являються.

Згідно з позицією меню Реєстр / Відкрити коротку форму бюджету або по комбінації клавіш Ctrl+Enter відкривається коротка форма бюджету без відображення колонок Факт, Відхилення.

У програмі є можливість, не виходячи з картки бюджету міняти послідовність реквізитів аналітики (вкладеність реквізитів). Ця можливість налаштовується в пункті меню Вид/ Структура бюджету, переміщати реквізити потрібно по комбінації клавіш Ctrl + UP і Ctrl + Down.

У картці бюджету за пунктом меню Вид / Фільтр користувача / Налаштування відкривається вікно Вибір виду фільтра, в якому здійснюється налаштування видів (шаблонів) фільтрів в розрізі модуля.

При натисканні комбінації клавіш Alt + Q здійснюється копіювання бюджетів з періодичністю Місяць, в бюджет з періодичністю Тиждень, при цьому курсор повинен стояти на документі (бюджеті), який буде копіюватися. При такому вигляді копіювання, планові показники за місяць, переносяться в перші тижні місяця, скопійованого бюджету. Після натискання комбінації клавіш Alt + Q, відкривається вікно з шаблонами бюджетів, в розрізі груп, в якому проводиться вибір бюджету, в який будуть копіювати.

В Комплексі користувач налаштовує доступ до записів довідників Статей РГК, Центри відповідальності та аналітичним довідникам. Реалізована перевірка, при вході в бюджет, рядки аналітики, до яких немає прав доступу у користувача, ховаються.

Якщо в договорі зазначено центр відповідальності, а доступ до даного центру відповідальності не проставлено, то в бюджеті договір не буде відображатися.

Для контрольованого бюджету необхідно здійснити прив'язку до Контрольному бюджету. Вказати його необхідно в Контрольному бюджеті за пунктом меню Правка/ Параметри бюджету.

Контрольним бюджетом може виступати будь-який необхідний користувачу бюджет, при умові виконання наступних умов:

 • бюджет повинен бути з таким же періодом і більш контрольованого;
 • бюджет повинен мати таку ж аналітику, як і контрольований бюджет.

Для кількох бюджетів можна вказувати один контрольний бюджет. При цьому, контроль сум буде проводитися з урахуванням введених даних у всіх прив'язаних бюджетах.

Якщо існує прив'язка до контрольного бюджету, при введенні планових показників, враховується планова сума в контрольному бюджеті. При перевищенні контрольної суми видається повідомлення про перевищення контрольної суми.

Суми контролюються в розрізі декількох періодів.

Наприклад, для місяця Січень у контрольному бюджеті встановлена ​​сума 1000.

Якщо контрольований бюджет матиме більш розгорнуту періодичність - тиждень, то сума за всі тижні місяця січня не повинна перевищувати суму 1000 контрольного бюджету (за такою ж аналогією проводиться контроль і з іншими комбінаціями періодів).

У ситуації, коли контрольна сума змінюється, враховуватися зміна буде при повторному коригуванні планового показника в контрольованому бюджеті.

Для виведення на друк бюджету (План/Факт) .

Для друку бюджету з показниками План/Факт/%виконання необхідно за допомогою пункту меню Реєстр / Друк або по клавіші F9 вибрати у вікні Вибір вихідної форми /Меню звітів шаблон звіту 25 FR Бюджет (План/Факт/%виконання) УА R025_005.RPF, а при деталізованому – 25 Деталізований бюджет УА (План) R025_001.RPF.