Бюджети (налаштування та реєстр документів)

Модуль Бюджети (налаштування та реєстр документів) призначений для створення, редагування і зберігання моделей, груп/підгруп та типів шаблонів бюджетів.

Також модуль Бюджети (налаштування та реєстр документів) призначений для роботи з показниками бюджетів в розрізі підготовлених раніше шаблонів і дозволяє виконувати наступні функції:

 • формування реєстру моделей та груп/підгруп шаблонів бюджетів;
 • формування реєстру бюджетів;
 • створення, копіювання, редагування та видалення шаблонів та бюджетів;
 • розрахунок показників бюджету за налаштованими сценаріями.

Для роботи необхідно вибрати спочатку модель бюджету на вкладці Модель, потім групу/підгрупу шаблонів бюджету на вкладці Групу шаблонів.

На вкладці Модель створення моделі бюджету проводиться в довіднику за пунктом меню Реєстр/Створити або клавішею Ins і у вікні Моделі бюджетів.

На вкладці Група шаблонів створення групи/підгрупи шаблонів проводиться в довіднику за пунктом меню Реєстр/Створити або клавішею Ins і у вікні Групи шаблонів бюджетів.

При вході в модуль Бюджети (налаштування та реєстр документів) завантажується обрана останній раз модель бюджету та група/підгрупа шаблонів бюджету.

При створенні типу шаблону за пунктом меню Реєстр/Створити або клавішею Ins заповнюються Реквізити шаблона бюджету, які містить такі поля:

 • Код, Найменування, Опис - вводиться вручну;
 • Анал. картотека - по клавіші F3 вибирається валюта з довідника Аналітичні картотеки;
 • Вибирається один з параметрів: Введення плану, Введення залишку, Ліміти. Якщо встановлено параметр Ліміти, то автоматично вибирається параметр ліміти в Сценарії;
 • Горизонт планування - по клавіші F3 вибирається тип періоду, в межах якого виконується бюджетування: тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік;
 • Періодичність - по клавіші F3 вибирається тип періоду, в розрізі якого вводяться показники в бюджет в межах горизонту планування. Період планування (заповнити вручну, тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя, рік) не може бути «ширше» горизонту планування;
 • Періоди - по клавіші F3 у довіднику Періоди створюється зміщення періоду (тип, величина зміщення, період та ознака наявності зміщення);
 • Статус - по клавіші F3 вибирається статус виконання бюджетування: у розробці, діє, архів;
 • Сценарії. Вибирається один з параметрів: Налаштувати сценарії вручну або із налаштованих спенаріїв у модулі Налаштування (план, факт, ліміти, виконання, відхилення).

При створенні бюджету по клавіші Ins заповнюється Картка бюджету, спочатку заповнюються реквізити заголовка:

 • Номер - вводиться вручну;

 • Дата документу;

 • Дата, з,по;

 • Коментар - додаткова текстова інформація вводиться вручну. При необхідності можна коригувати дане поле;

 • Аналітика - по клавіші F3 вибираються реквізити аналітики;
 • Статус - завантажується з шаблонів бюджету;
 • Вид.