Фінансові таблиці

Бюджетування – потужний засіб реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства, яке дозволяє перевести їх на рівень конкретних показників бюджету.

Використання технології бюджетування на підприємстві дозволяє грамотно планувати забезпеченість підприємства грошовими коштами; оцінювати і порівнювати ефективність діяльності структурних підрозділів; аналізувати причини відхилення фактичних результатів діяльності від поставлених цілей; прораховувати можливі фінансові наслідки конкретних управлінських рішень.

Модуль Фінансові таблиці системи Фінансове планування та аналіз надає можливість:

 • бюджетування з будь-якою глибиною вкладеності рівнів управління;
 • ведення паралельних систем бюджетування, заснованих на різних системах бухгалтерського та/або управлінського обліку;
 • оцінки широкого спектру керованих параметрів, які впливають на результати діяльності підприємства;
 • складання таблиць різної інформаційної наповнюваності і можливістю розрахунку на основі зібраних даних.

Робота з модулем Фінансові таблиці можлива через тонкий та веб-клієнт.

Модуль Фінансові таблиці через тонкий клієнт
Рис. 1. Модуль Фінансові таблиці через тонкий клієнт
Примітка: Реалізація модулю Фінансові таблиці у web версії Комплексу знаходиться у розробці.

Модуль Фінансові таблиці представляє собою комбінований реєстр, в якому:

 • ліворуч відображається перелік шаблонів таблиць. Кожен шаблон містить у собі структуру таблиці, що включає рядки (статті елементів) та стовпці (розташовуються різні показники, наприклад, планові і фактичні);
 • праворуч – перелік таблиць, розраховані за різні періоди часу. Таблиці створюються в рамках створених шаблонів та налаштованих ними структур таблиць.

Перемикання між стандартним виглядом і ХML реєстром здійснюється за допомогою комбінацій клавіш Alt + 1 (пункт меню Вид / Загальний вигляд) та Alt + 2 (пункт меню Вид / ХML реєстр). Вид реєстру налаштовується користувачем по комбінації клавіш Alt + 0.

Дані реєстру підлягають пошуку та сортуванню, на загальних для Комплекса підставах.

Примітка: Налаштовані користувачем параметри сортування по полю Найменування зберігаються в Комплексі для багаторазового використання.

Для зручності користувачів, шаблони та таблиці в реєстрі відмічені різними кольорами:

 • шаблони:
  • чорним кольором з жирним виділенням – шаблони, що містять створені по ним таблиці;
  • синім кольором – шаблони, що не містять таблиць;
 • таблиці:
  • синім кольором з жирним виділенням – проведені в Головний журнал таблиці;
  • синім кольором – створені, але не проведені таблиці;

У модулі Фінансові таблиці реалізована можливість одночасного входу декількох користувачів в одну і ту ж фінансову таблицю. Перший, який увійшов в таблицю, користувач може її редагувати. Решта користувачів відкривають її тільки на перегляд, про що попереджає відповідне повідомлення.

Для роботи з таблицями необхідно:

Таблиці у реєстрі модуля Фінансові таблиці можуть мати наступні статуси:

 • Відкрита – встановлюється для таблиць, що доступні для внесення даних. Встановлюється за замовченням при створенні;
 • Закрита – встановлюється для таблиць, що не редагуються;
 • Архівна – відповідає статусу таблиць кошторису заходів з відповідним статусом.

Статус таблиці обирається при її створенні або може змінюватись користувачем при редагуванні (див. п. Розрахунок таблиці).

У модулі Фінансові таблиці над записами реєстру (переліки шаблонів та таблиці) виконуються наступні дії:

 • створення – по пункту меню Реєстр / Створити (клавіша Ins або за допомогою іконки на панелі інструментів – );
 • редагування – по пункту меню Реєстр / Змінити (клавіша F4 або за допомогою іконки на панелі інструментів – );
 • копіювання – по пункту меню Реєстр / Копіювати (клавіша F5 або за допомогою іконки на панелі інструментів – );
 • оновлення – по пункту меню Реєстр / Оновити (комбінація клавіш Ctrl + F2 або за допомогою іконки на панелі інструментів – );
 • видалення – по пункту меню Реєстр / Видалити (клавіша F8 або за допомогою іконки на панелі інструментів – ).

У вікні реєстру модуля Фінансові таблиці виконується перерахунок поточної або позначених таблиць по пункту меню Реєстр / Виконати перерахунок (комбінація клавіш Ctrl + P або за допомогою іконки на панелі інструментів – ). При цьому з'являється вікно вибору, де вказується принцип перерахунку:

 • З урахуванням залежності від інших таблиць – перерахунок буде виконуватись з урахуванням таблиць, що беруть участь в перерахунку. Для цього у перелік включаються всі таблиці, від яких залежить розрахунок обраної таблиці. Перераховуються всі таблиці списку. При цьому, якщо таблиця і всі таблиці від яких вона залежить, не були модифіковані, то вони не перераховуються;
 • Без урахування залежності від інших таблиць – перерахунок виконується тільки для поточної таблиці, встановлюється ознака модифікації.

Згідно з пунктом меню Реєстр / Груповий експорт шаблонів здійснюється експорт обраних шаблонів одного журналу в зазначений каталог. У цьому каталозі створюються xml-файли, з іменами відповідними кодами шаблонів розрахункових таблиць.

По пункту меню Реєстр / Груповий імпорт шаблонів виконується імпорт шаблонів з обраного каталогу, що містить xml-файли. Для кожного xml-файлу спрацьовує умова: якщо в поточному журналі є шаблон з кодом, який міститься в імені файлу, то шаблон замінюється; якщо – ні, то створюється новий шаблон.

Переміщення створених шаблонів та таблиць у інші журнали виконується по пункту меню:

 • для переміщення шаблонів – Реєстр / Перемістити в журнал або комбінація клавіш Shift + Ins;
 • для переміщення таблиць – Реєстр / Перемістити таблицю або комбінація клавіш Ctrl + T.