Звіти

Модуль Звіти призначений для формування різноманітних відомостей щодо наявності, руху та нарахування амортизації основних засобів. Звіти системи Облік основних засобів формуються в розрізі груп (підгруп, класів, типів, об’єктів), а також місцезнаходження, матеріально-відповідальних осіб і рахунків обліку.

Потрібний для формування звіт обирається по клавіші Enter або подвійним кліком лівої кнопки миші. Після цього відкривається вікно до відповідного звіту, де можливе використання фільтрації, групувань.

Сформований звіт доступний для друку по пункту меню Файл/Друк.

Меню звітів налаштовується в даному модулі за загальними правилами, що описано за посиланням Звіти (Принципи роботи в системі/Загальне для всіх систем).