Звіти

Робота з модулем Звіти можлива через тонкийклієнт.

Реєстр вихідних форм звітів

Звіти системи Облік основних засобів формуються в розрізі груп (підгруп, класів, типів, об’єктів), а також місцезнаходження, матеріально-відповідальних осіб і рахунків обліку.

При формуванні звітів (в залежності від звіту) можливе використання фільтрації, групувань.

Робота зі звітами більш повно описана в Загальне для всіх систем.