Документи руху основних засобів

Рух об'єктів обліку класифікується за такими видами руху:

 • надходження основного засобу;
 • внутрішнє переміщення основного засобу;
 • введення в експлуатацію основного засобу;
 • переведення в запас;
 • переведення на консервацію;
 • переведення на кап. ремонт;
 • переведення на реконструкцію;
 • переведення на модернізацію;
 • переведення в оренду;
 • часткове переміщення;
 • зміна вартості;
 • приймання-здавання відремонтованих;
 • приймання-здавання реконструйованих;
 • приймання-здавання модернізованих;
 • списання ОЗ;
 • реалізація ОЗ;
 • часткове списання;
 • переміщення зі складу;
 • переміщення з МШП.

Документи руху вводяться по кожному виду руху в окремому реєстрі первинних документів. Вибір виду руху виконується в полі Операція по клавіші F3 або по клавіші зі стрілкою . Документи в реєстрі відображаються у розрізі журналів, що обирається по клавіші F3 або по клавіші зі стрілкою .

Функції меню в реєстрі документів руху основних засобів.

Створення документу проводиться по пункту меню Реєстр/Створити або по клавіші Ins. По пункту меню Реєстр/Змінити проводиться редагування документу за умови, що операція не проведена або відкликана з Головної книги. Видалення документу по пункту меню Реєстр/Видалити можливо також, якщо операція не проведена до Головної книги. По пункту меню Реєстр/Копіювати проводиться копіювання вже існуючого документа з можливістю редагування даних.

Групове введення і переформування проводок типової операції виконується по пункту меню Реєстр / Групова операція.

По пункту меню Реєстр / Перемістити в журнал або по комбінації клавіш Shift + Ins виконується переміщення зазначеного документа в журнал.

По пункту меню Реєстр / Переформувати проводки або по комбінація клавіш виконується Alt + E переформування проводок документа.

По пункту меню Реєстр/Актуалізація підрозділів відкривається вікно актуалізації, де зазначається дати актуалізації. Функція використовується при створенні документів з операції внутрішнього переміщення.

По пункту меню Реєстр / Провести виконується проведення операції до Головної книги. Коли сформовані проводки відправлені в Головну книгу документ отримує статус У бухобліку і буде відображений в реєстрі чорним жирним шрифтом.

Згідно з позицією меню Реєстр / Відкликати або по комбінація клавіш Alt + R – виконується видалення проводок документа з Головної книги. Видаляється документ тільки після того, як проводки відкликані з Головної книги і документ має статус В обліку, буде відображений в реєстрі синім тонким шрифтом.

Для аналізу даних щодо руху необоротних активів по пункту меню Реєстр/Зведена таблиця у вікні Представлення даних можна обрати форму представлення даних, наприклад FastCube. По пункту меню Реєстр/Експорт поточного представлення даних інформація щодо руху необоротних активів експортується в файли Excel.

Згідно пункту меню Вид / Показувати реєстр специфікацій (комбінація клавіш Shift + Ctrl + F7) внизу вікна відображається реєстр карток ОЗ.

Для відображення всіх документів в реєстрі необхідно виконати команду по пункту меню Вид / Показувати всі документи (комбінація клавіш Alt + О).

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування відкривається вікно Налаштування в якому налаштовується Порядок зміни Балансової вартості ОПО, де для кожного типу документа встановлюється значення порядку зміни балансової вартості ОПО, з яким цей тип документа буде створюватися. Також проставляються такі параметри для всіх документів реєстрів по всіх операціях:

Позначка Заборона коригування документа в закритому періоді – забороняє редагувати документи в закритому періоді.

Функції меню в документах руху.

У документі за пунктом меню Документ / Проводки виконується вибір типової проводки для документа. Проводки, сформовані в документі, відправляються в Головну книгу з реєстру документів. Коли сформовані проводки відправлені в Головну книгу документ отримує статус В бухобліку.

При необхідності видалення документа видаляються і його проводки. Видаляється документ тільки після того, як проводки відкликані з Головної книги і документ має статус В обліку.

Всі види руху є груповими (крім документів зміни вартості, часткового переміщення і часткового списання), тобто дозволяють користувачеві оперувати з групою об'єктів основних засобів.

Коригується і видаляється тільки останній документ в історії руху об'єкта, який має статус В обліку. Документ зі статусом в бух. обліку заборонено коригувати і видаляти, попередньо необхідно відкликати проводки з Головної книги. Якщо обліковий період в Головній книзі, за який сформовано проводки по документу, закритий, то без відкриття періоду відкликання проводок неможливе.

Документ руху створюється з датою більшою або рівною відкритому періоду системи ОЗ, тому що це не змінює умови проведення розрахунку амортизації. Після закриття періоду всі зміни в документах руху з датою створення, що належать цьому періоду, заборонені. Якщо виникає така необхідність, необхідно зробити відкликання з повторенням розрахунку амортизації за період відкликання.

Всі зміни полів карток, породжені документами руху, потрапляють в архів змін.

 • Для правильного формування суми проводок, в яких використовується параметр Сума нарахованої амортизації всього необхідно попередньо розрахувати амортизацію за поточний період і закрити відомість розрахунку амортизації, щоб амортизація за поточний період потрапила в картки об'єктів основних засобів.

У документах руху по пункту меню Документ / Калькуляція / Програма виконується налаштування вибору програми калькуляції. У вікні налаштування програми калькуляції розташована позначка Виводити вікно вибору перед виконанням. Виконується збереження налаштувань - всі позначки і програма розділені для кожного користувача. Виклик програми виконується в залежності від встановлення параметра Запускати при створенні/виборі карток.

По пункту меню Документ/Поля користувача заповнюються поля користувача.

Особливості відображення податкового обліку в документах руху:

У кожному документі руху в верхньому правому куті знаходиться поле Балансова вартість ОПО, значення даного поля впливає на потрапляння суми зміни балансової вартості об'єкта податкового обліку до відповідного розділу відомості податкової амортизації (значення Зменшується або Не змінюється).

Якщо значення поля – Не змінюється, то зміна податкової балансової вартості, здійснена в даному документі в відомість податкової амортизації не потрапить.

Перш ніж формувати документ руху, які змінюють балансову вартість об'єкта або групи податкового обліку, необхідно попередньо сформувати відомість податкової амортизації, виконати розрахунок амортизації і зберегти результат розрахунку в картках. Якщо дані умови не виконані, то при збереженні документа руху, на екрані з'явиться попередження.

Є можливість паралельного ведення податкового і бухгалтерського обліку в документах руху:

 • Зміна вартості;
 • Приймання - здача відремонтованих;
 • Приймання - здача реконструйованих;
 • Приймання - здача модернізованих;
 • Часткове списання.

При створенні нового документа (наприклад, надходження) з програмою калькуляції при необхідності можна змінювати реквізит Нараховувати (з моменту надходження або з наступного місяця) для бухгалтерського і податкового обліку.

У Відомості податкової амортизації збільшення (зменшення) балансової вартості групи об'єктів податкового обліку відбувається відповідно до сум, заданим у вікні редагування.

У документах руху, в яких використовуються бухгалтерські рахунки, виконується зміна податкових реквізитів по комбінації клавіш Alt + В.

По комбінації клавіш Alt + Z відкривається вікно документообігу, в якому відображається повна картина взаємозв'язку даного документа з іншими документами.

При необхідності в документах руху (внутрішнє переміщення, введення в експлуатацію, переведення в запас, переведення на консервацію, списання, реалізація, передача в оренду) є можливість змінювати дату документа, при цьому виконується перевірка на останню дату документа з історії карток, що входять в цей документ. Якщо для якоїсь з карток, які перебувають в документі, існує в історії документ з датою більше, то при спробі змінити дату - видається відповідний протокол. Далі Комплекс видає попередження, що при зміні дати картки з документа будуть видалені, з можливістю відмовитися.

Створення документів руху основних засобів можливо лише у десктопній версії комплексу.