Керування періодами

Модуль Керування періодами призначений для управління періодами в системі Облік основних засобів.

Робота з модулем Керування періодами можлива тільки через тонкийклієнт.

Модуль Керування періодами

Ліва панель містить список періодів в форматі Місяць/Рік. Останній запис в списку - назва відкритого періоду, всі попередні записи відносяться до закритих періодів.

Права панель містить наступні характеристики періодів:

  • Період – найменування обраного періоду в форматі Місяць/Рік;
  • Статус – статус обраного періоду: Відкритий/Закритий;
  • Закрити по – дата фактичного закриття (відкриття) облікового періоду;
  • кнопка Закрити період – виконується закриття періоду зазначеного у поля Закрити по;
  • кнопка Відкрити період – виконується відкриття обраного періоду;
  • кнопка Відкрити всі періоди – виконується відкриття усіх закритих періодів.

У нижньому правому куті панелі розташована кнопка Відкрити період або Закрити період.Курсор встановлюється на період, який необхідно відкрити або закрити та натискається відповідна кнопка. У закритому періоді вся інформація про рух основних засобів та зміну картотеки доступна тільки для перегляду без можливості коригування. Закриття кількох періодів, при необхідності, проводитися до того місяця, який вибраний в полі Закрити по. Коли необхідний період стає відкритим, у ньому можливі зміни.

Якщо змінювалися параметри, які впливають на розрахунок амортизації, тоді виведеться відповідне повідомлення.

Повідомлення про зміну параметрів розрахунків

При необхідності відкоригувати дані закритого періоду, проводиться відкриття декількох періодів. При необхідності можна відкрити всі періоди до 1 періоду за допомогою кнопки Відкрити всі періоди.

Відкриття періоду

Якщо відкликання документів спричинило зміни по проводках, для їх відпрацювання період в модулі Головна книга повинен відповідати відкритому періоду в ОЗ. Всі проводки, які були зроблені за документами руху ОЗ, необхідно відкликати з модуля Головна книга, і для цього прийдеться відкрити відповідний період в Головній книзі.