Керування періодами

Модуль Керування періодами призначений для управління періодами в системі Облік основних засобів.

Ліва панель містить список періодів в форматі Місяць/Рік. Останній запис в списку - назва відкритого періоду, всі попередні записи відносяться до закритих періодів.

Права панель містить наступні характеристики періодів:

 • Період – найменування обраного періоду в форматі Місяць/Рік;
 • Статус – статус обраного періоду: Відкритий/Закритий;
 • Закрити по – дата фактичного закриття (відкриття) облікового періоду;
 • кнопка Закрити період – виконується закриття періоду зазначеного у поля Закрити по;
 • кнопка Відкрити період – виконується відкриття обраного періоду;
 • кнопка Відкрити всі періоди – виконується відкриття усіх закритих періодів.

Якщо ліворуч на панелі курсор стоїть на останньому у списку місяці (періоді), то праворуч, у нижньому правому кутку, буде відображена кнопка Закрити період.

Якщо ліворуч на панелі курсор стоїть на будь-якому іншому місяці крім останнього у списку, то праворуч у нижній частині вікна відображаються кнопки Відкрити всі періоди і Відкрити період.

Курсор встановлюється на період, який необхідно відкрити або закрити, та натискається відповідна кнопка. У закритому періоді вся інформація про рух основних засобів та зміну картотеки доступна тільки для перегляду без можливості коригування. Закриття кількох періодів, при необхідності, проводитися до того місяця, який вибраний в полі Закрити по. Коли необхідний період стає відкритим, у ньому можливі зміни.

Якщо змінювалися параметри, які впливають на розрахунок амортизації, тоді виведеться відповідне повідомлення.

При необхідності відкоригувати дані закритого періоду, проводиться відкриття декількох періодів. При необхідності можна відкрити всі періоди до 1 періоду за допомогою кнопки Відкрити всі періоди.

Якщо відкликання документів призведе до зміни в проводках, то, для їх відпрацювання, період в модулі Головна книга повинен відповідати відкритому періоду в системі Облік основних засобів. Для цього необхідно:

 • відкрити періоди в модулі Керування періодами в системі Бухгалтерський та податковий облік/Головна книга;
 • відкликати з Головної книги (модуль Головна книга) проводки, які були зроблені за документами руху основних засобів і потребують корегування;
 • провести редагування в документах і проводках;
 • провести проводки до Головної книги;
 • закрити періоди в системах Облік основних засобів та Головна книга.