Керування доступом

Комплекс дозволяє визначити права доступу користувача до інформації по документам і журналам документів, підрозділам, налаштуванням системи. Налаштування прав доступу для системи Облік основних засобів здійснюється в модулі Керування доступом.

Функціонал модулю доступний для роботи лише у десктопній версії.

Користувачі, які відображаються в даному модулі, можуть бути показані всі або ті, яким налаштований доступ до конкретної системи (налаштування головного меню в ролі). Відображення регулюється відміткою в пункті меню Вид / Показати всіх користувачів (по клавіші BcSp).

Дані у модулі містяться на кількох горизонтальних вкладах: Документи, Журнали, Параметри, Налаштування, Підрозділи.Курсор встановлюється в списку користувачів Комплексу на необхідний запис, далі в правій частині вікна, на вкладці Документи на кожен з документів користувачеві настроюються права на створення, зміну або видалення операцій. Права встановлюється шляхом наведення курсору на потрібний елемент та одинарним натисненням лівої клавіші миші або по клавіші Пробіл на клавіатурі.На вкладці Журнали для кожного користувача налаштовується доступ на зміну, видалення і створення журналів.

На вкладці Параметри для кожного користувача при необхідності встановлюються параметри:

  • Заборонити доступ до балансових ОЗ;
  • Заборонити доступ до позабалансових ОЗ;
  • параметр Відображати документи лише доступних центрів відповідальності (якщо не зазначено – відображаються всі документи).


На вкладці Налаштування налаштовується розмежування доступу до вкладок модуля Налаштування. У модулі Налаштування будуть відображатися ті вкладки, які відзначені в налаштуванні доступу. Якщо немає позначених вкладок, то буде відображено всі вкладки.

На вкладці Підрозділи можливо відмітити необхідні для перегляду підрозділи. Встановлення дозволу по клавіші Пробіл.