Загальні відомості

В даному модулі є можливість нарахування амортизації і створення відомостей амортизації за правилами бухгалтерського обліку, податкового обліку і окремо для малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

За основними засобами, що перебувають в експлуатації, амортизація нараховується раз в період, зазначений у налаштуваннях, згідно із законодавством. У програмі амортизація починає нараховуватися з місяця, наступного за місяцем введення основного засобу в експлуатацію, і закінчується з першого числа місяця, наступного за датою списання ОЗ, або при досягненні 100% зносу. Причому, перші дві умови відслідковуються в середині програми при формуванні відомості амортизації. Відстеження ступеня зносу відбувається у всіх алгоритмах нарахування амортизації. В останній період розрахунку сума амортизації за бухгалтерський період уточняється таким чином, щоб залишкова вартість основного засобу дорівнювала нулю.

Алгоритми і норми розрахунку амортизації знаходяться в модулі Налаштування, і встановлюються користувачем в картках об’єкта основних засобів на вкладці Знос. В результаті розрахунку амортизації формуються суми амортизації за період для кожної картки. При закритті відомості суми амортизації додаються до загальної суми нарахованого зносу, зменшуючи залишкову вартість картки. Суми амортизації поміщаються в архів на вкладку Нарахована амортизація картки основного засобу.

Вибір реєстру відомостей проводиться в полі Тип обліку, де обирається потрібне Бухгалтерський, Податковий, Бухгалтерський МНМА.

Меню реєстру відомостей в більшості має набір загальновідомих функцій. По пункту Затвердити відомість проводиться її затвердження, після якого проводити виправлення у відомості неможливо. Для проведення редагування даних у відомості проводиться відкликання відомості по пункту Відкликати відомість з картотеки.

Згідно з позицією меню Сервіс / Налаштування відкривається вікно Налаштування, де доступні наступні параметри:

 • при необхідності зазначається параметр Використовувати фільтр користувача при формуванні відомості амортизації. Після цього стає активним поле Запит;
 • в полі Запит по клавіші F3 або шляхом натискання кнопки зі стрілкою () з довідника вибирається користувацький фільтр (вікно Вибір фільтру користувача), необхідний для формування відомості амортизації;

 • разом із вибором користувацького фільтра, відзначається параметр Видавати повідомлення про включений фільтр при створенні відомості;
 • при включеному параметрі Включати позабалансові картки в відомість амортизації, відомості амортизації при створенні включатимуть картки «позабалансових» ОЗ;
 • за потреби, зазначаються параметри Дозволити відкликання відомостей амортизації в закритому періоді; Не враховувати до відомості бухгалтерської амортизації картки з встановленою ознакою «Не змінювати СКВ бухгалтерський»; Не враховувати до відомості податкової амортизації картки з встановленою ознакою «Не змінювати СКВ податковий»;
 • при встановленому параметрі Розраховувати податкову амортизацію для карток з ознакою «Нараховувати з моменту надходження» при обробці документів руху по картках, у яких на вкладці Об’єкт ПО встановлена ознака Нараховувати з моменту надходження при виконанні обробки документів виконується також розрахунок амортизації. Таким чином, немає необхідності повторно запускати Розрахунок амортизації для карток що надійшли в поточному місяці, але необхідно заново відкликати і зберегти відомість в картотеці;
 • при встановленому параметрі Включати до відомості податкової амортизації картки, що вибули з ненульовою балансовою вартістю в податковому обліку в податкову відомість амортизації будуть потрапляти списані ОЗ, в яких ще є залишкова вартість в податковому обліку;
 • при встановленому параметрі Трасування відбору карток до відомості бухгалтерської амортизації здійснюється покроковий відбір карток у відомості бухгалтерської амортизації. Даний параметр є неактивним, якщо відмічений самий перший параметр;
 • по кнопці Налаштування здійснюється Налаштування протоколу відбору карток у відомості бухгалтерської амортизації.

У протоколі відображаються наступні причини відмови від вибору карток у відомості:

 • Налаштування СКВ для Документа Оренди;
 • Дата надходження більша дати останнього дня періоду (картка, яка ще не надійшла);
 • Дата вибуття менша (дорівнює) дати останнього дня періоду;
 • Ознаки нарахування амортизації в наступному періоді, контроль дати надходження;
 • Ознака нарахування амортизації з моменту надходження, контроль дати надходження;
 • Дата вибуття менша ніж дата дня періоду (картка, що вибула);
 • Забалансові картки – згідно з ознакою в налаштуванні.